Bolag som utvecklar framtidens blodprovstagning reser kapital med Sciety

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. De flesta blodprovstagningar utförs fortfarande av kvalificerad personal på vårdmottagningar, men ny teknik som möjliggör enkel och tillförlitlig hemprovtagning håller nu på att förändra landskapet. Sciety finansierar ett svenskt bolag som går i spetsen för teknikskiftet.

Blodprovstagning är en central del i modern hälso- och sjukvård – majoriteten av alla medicinska beslut baseras på blodanalyser.

Varje år genomförs flera miljarder blodprov i Europa och USA. Det vanligaste är att vårdtagaren åker till en vårdcentral för att låta en sjuksköterska ta ett venöst blodprov som sedan skickas med kyltransport till laboratorium för analys. Ett förfarande som är dyrt och tidskrävande, både för hälso- och sjukvård och för den vårdsökande.

Ett svenskt bolag, som nu reser kapital med Sciety, har utvecklat en produkt för hemprovtagning av blod med hög precision. Produkten är enkel att använda och kan skickas med vanlig post till laboratoriet.

Fördelarna med att kunna ta blodprov i hemmet är flera. För sjuka eller infektionskänsliga personer är det ett tryggt och bekvämt sätt att få hjälp utan att fysiskt besöka en klinik eller ett sjukhus. För personer som går på regelbundna kontroller eller som bor långt från närmaste vårdcentral skulle det förenkla livet att själv kunna ta blodprov och träffa sin läkare online för att utvärdera svaren.

Det skulle också innebära avlastning för vårdpersonal och förenkla transport och hantering.

– Även om den pågående pandemin har varit en ögonöppnare för vikten av hemprovtagning, finns det flera långsiktiga trender som pekar på att sättet att lämna blod behöver förnyas. Blodprovstagning har skett på samma sätt under väldigt lång tid. För att kunna erbjuda kostnadseffektiv vård och möta det ökande vårdbehov som följer av vår demografiska utveckling och ökade prevalens av kroniska sjukdomar krävs moderna lösningar. Nu finansierar Sciety ett bolag som går i bräschen för enkel och tillförlitlig blodprovstagning i hemmet, säger Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Nästa generation DBS-teknik

Produkten bygger på DBS (Dried Blood Spot) som har funnits sedan 1960-talet och i dag används på laboratorier i Europa och USA för bland annat PKU-tester av nyfödda. DBS innebär att man använder en liten droppe blod från fingertoppen som får torka på ett speciellt papperssubstrat. Hittills har dock tillämpningen av DBS begränsats av att befintliga tekniker inte kunnat mäta upp en exakt mängd blod, vilket gör att många typer av analyser inte lämpar sig med DBS.

Det svenska bolaget tar DBS-tekniken vidare till en helt ny nivå med en lösning som är utformad för hemprovtagning och automatiskt ger en exakt mängd blod. Detta gör att den kan användas för långt fler analyser än vad som har varit möjligt med befintliga teknologier.

Vill du veta mer om bolaget?

Här anmäler du dig för att få mer information och få inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna kommer att hållas digitalt.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.