Bolag som utvecklar ny artrosbehandling reser kapital med Sciety

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. Artros drabbar fler än 320 miljoner människor globalt och är en av de vanligaste orsakerna till smärta och funktionsnedsättning i Europa och USA. Endast hälften får den smärtlindring de behöver. Nu finansierar Sciety ett bolag vars läkemedelskandidat har potential att ge effektivare smärtlindring och färre biverkningar. 

Man med knäsmärta undersöks av fysioterapeut.

Artros är en kronisk ledsjukdom som blir allt vanligare. Mellan åren 1990 och 2019 ökade artros globalt med 48 procent. Trenden med en åldrande befolkning och ökande fetma gör att siffran sannolikt kommer att fortsätta öka.

Risken för artros ökar med stigande ålder och är en ledande orsak till funktionshinder hos äldre. Det finns ingen behandling som bromsar eller stoppar artros. I dag vet man att fysisk aktivitet och anpassad träning hjälper men många behöver ta läkemedel som lindrar smärtan. Ett problem är att befintliga behandlingar antingen inte ger tillräcklig smärtlindring och/eller är förknippade med biverkningar och risker.

Sciety finansierar nu ett bolag som genom att kombinera två befintliga läkemedel på ett unikt sätt siktar på att kunna erbjuda ett nytt läkemedel med förbättrad smärtlindring och färre biverkningar.

– Det aktuella bolaget har en patenterad lösning för att binda samman två substanser med bevisad säkerhet och effekt. Den unika bindningsmekanismen förväntas leda till att substanserna ligger kvar i leden längre och därmed ge mer varaktig smärtlindring än om man skulle ge de båda substanserna separat. Bolaget står nu inför att starta en klinisk studie i människa med artros, berättar Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Artros kan förekomma i kroppens alla leder men det vanligaste är artros i knäled, höftled och fingrar. I Sverige är knäledsartros en av de vanligaste kroniska sjukdomarna.

– Risken för att drabbas av artros i knät under sin livstid är så hög som 46 procent. I dag behandlas minst 24 miljoner med läkemedel för knäartros men de konventionella läkemedelsbehandlingarna kan ge biverkningar i till exempel mag-tarmkanalen och hjärt-kärlsystemet. Bolagets kandidat har potential att kombinera fördelarna med andra läkemedel på marknaden och samtidigt undvika biverkningarna, säger Andreas Lindblom.

Snabbt växande marknad som attraherar Big Pharma

Marknaden för artrosbehandling uppgick till 6,8 miljarder dollar år 2019 och förväntas växa till 10,1 miljarder dollar år 2024. Det är den ökande förekomsten av artros samt den ökande användningen av smärtstillande läkemedel som driver marknadstillväxten.

Både Big Pharma och nischade biopharmaföretag har strategiskt intresse av artrosområdet. Mellan 2014 och 2021 slöts drygt 60 avtal om förvärv och licensiering inom artrosbehandling.

Vill du veta mer om bolaget?

Anmäl dig här för att få mer information och även inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna kommer att hållas digitalt.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.