Encare i korthet

Varje år genomförs över 300 miljoner kirurgiska ingrepp i världen och en av fyra patienter drabbas av komplikationer. Detta beror till stor del på att alla vårdprocesser kring denna patientgrupp fortfarande inte utförs enligt etablerade, internationella riktlinjer.

Encare har utvecklat ett IT-stöd som hjälper sjukhus att följa internationell best practice genom hela vårdkedjan vid större kirurgiska ingrepp. Mjukvaran är molnbaserad med skalbar affärsmodell och säljs som en SaaS-lösning (Software as a Service) vilket ger återkommande intäkter. Bolaget har i dag 137 kunder i 25 länder och en omsättning på 15,3 MSEK.

Komplexa vårdflöden försvårar best practice

Svårigheten att följa riktlinjerna ligger i att det handlar om komplexa vårdflöden med många inblandade. Utan systemstöd blir det svårt att säkerställa att alla moment utförds i rätt tid och på rätt sätt under hela förloppet – från diagnos och förberedande samtal till kirurgi, eftervård, hemvård och uppföljning.

Ett systemstöd för vård enligt best practice

Encares IT-stöd guidar vårdpersonalen genom den bästa vårdprocessen för ett valt kirurgiskt ingrepp. Data för alla moment som berör patienten registeraras och samordnas genom hela vårdkedjan. Mjukvaran möjliggör även uppföljning av vårdresultat och följsamhet på ett strukturerat sätt, vilket ger underlag för förbättringsåtgärder.

Riktlinjerna som mjukvaran baseras på kommer från ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery), och är internationellt etablerade och flerfaldigt verifierade som best practice, samt under ständig utveckling. Encare har exklusiv rätt att marknadsföra sig med ERAS® varumärke.

Bevisat bättre resultat

Ett stort antal studier visar att efterlevnad av ERAS®-riktlinjer leder till snabbare återhämtning efter kirurgi, kortare vårdtid, ökad livskvalitet och räddade liv. Publicerade studier visar bland annat att sjukhusvistelsen förkortas med över 30 procent och studier på olika typer av kirurgiska ingrepp visar på besparingar mellan 25 000 och 55 000 kronor.

Skalbar affärsmodell och stor marknad

Encares mjukvara säljs som SaaS vilket ger årliga återkommande intäkter. Just nu pågår en marknadslansering av nästa generations mjukvara som förväntas öka bolagets återkommande intäkter kraftigt under kommande år.

Encare siktar på att öka antalet kunder bland annat genom att arbeta med sjukhuskedjor. Ett exempel är Helios, en privat vårdgivare i Tyskland med 89 sjukhus. Encare har idag avtal med sex av deras sjukhus och ser god potential att utveckla samarbetet till att omfatta fler.

Totalt finns över 17 000 akutsjukhus i Europa och USA.

Lång erfarenhet inom kirurgi och marknad

Teamet har lång erfarenhet av kirurgi och mjukvaruutveckling såväl som marknadsföring, försäljning och företagsutveckling inom sjukvård.

Grundaren professor Olle Ljungqvist har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt forskning och utveckling för att förbättra kirurgisk vård.
Styrelseordförande Sören Johansson har över 30 års erfarenhet av marknad och affärsutveckling inom internationell sjukvårdsverksamhet, varav 19 år som affärsutvecklare på Elekta.

Tillträdande vd Rasmus Waller har över 20 års kommersiell erfarenhet från ledande IT-företag inom sjukvården, bland andra Cambio Healthcare Systems.

Läs mer och teckna aktier i Encare

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Bolagspresentationer

Är du intresserad av att träffa Encares ledning?

Välkommen till en presentation med efterföljande frågestund. Anmäl dig via länkarna:

11 maj kl. 11.30–13.00 (lunch, Stockholm, på svenska)

17 maj kl. 11.30–13.00 (lunch, Stockholm, på svenska)

19 maj kl. 11.30–13.00 (lunch, Stockholm, på svenska)

20 maj kl. 12.00–13.00 (digitalt, på engelska)

Läs mer och teckna aktier