FAQ

Vanliga frågor om Sciety

Om Sciety

Du kan investera i onoterade tillväxtbolag inom life science och health tech som genomgått vår urvalsprocess. Du kan läsa mer om hur vi arbetar när vi väljer bolag här.

Alla som är bosatta inom EU/EES och är över 18 år samt bolag registrerade inom EU/EES är välkomna att investera med Sciety.

Investeringar i tidiga bolag ger möjlighet till hög avkastning men är också förenade med stora risker. Om bolaget misslyckas, vilket inte är ovanligt, förlorar investerarna mest sannolikt allt sitt investerade kapital. Bolaget kan också växa men utan att generera någon betydande avkastning till sina aktieägare. En tredje risk är att bolaget inte växer som förväntat och att det behöver ta in mer kapital på en lägre värdering.

Det är viktigt att komma ihåg att 1) även framgångsrika tidiga bolag sällan ger utdelningar eftersom de behöver sitt kapital för sin fortsatta expansion och 2) hitta en köpare vid det tillfälle man vill sälja sin aktie kan vara svårt (om inte bolaget noteras).

Mer information om risker finns i vår risk policy.

Nej. Sciety väljer ut bolag enligt särskilda kriterier men ger aldrig råd eller rekommendationer om att investera i ett visst bolag.

Beslutet om vilka bolag du vill investera i är helt och hållet ditt eget.

Sciety bevakar branschen och får också ett stort antal förfrågningar från olika bolag. Först samlar vi in information för att sedan göra en affärsmässig bedömning av bolagen. De bolag som går vidare granskas sedan legalt.

Våra granskningar ska dock aldrig ses som rekommendationer att investera i ett visst företag och du är själv helt och hållet ansvarig för dina investeringsbeslut.

Sciety är registrerat som betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. Det innebär att vår ledning och större aktieägare har godkänts, att vi har formella rutiner för säker hantering av klientmedel och att vi har rutiner mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vänligen notera att vi är registrerade hos Finansinspektionen och att vi inte står under tillsyn.

Sciety är inte en part i investeringarna. Vi investerar dock egna medel, på samma villkor som Sciety Venture Partners, i samtliga bolag vi väljer ut.

Vår roll är framför allt att underlätta transaktioner mellan bolag och investerare i samband med nyemissioner.

Om du är skattskyldig i Sverige och både du och företaget du investerar i uppfyller Skatteverkets kriterier kan ditt aktieköp ge rätt till skattelättnader.

För mer information hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Om att investera med Sciety

Betalningsuppgifter skickas till dig via mejl efter att du har registrerat din investering. Du kan också hitta informationen om du laddar ner din avräkningsnota direkt under My Account/My Investments.

Du betalar via bankgiro till Scietys klientmedelskonto hos SEB där pengarna hålls tills att emissionen är avslutad. Först efter att Sciety kontrollerat att du som investerat har skrivits in i bolagets aktiebok för vi över pengarna till bolaget.

Om emissionsvillkoren inte uppfylls för vi tillbaka pengarna till ditt bankkonto.

Vi ber dig att vara uppmärksam på falska mejl i Scietys namn.

Betalningar av aktier förvaras på vårt klientmedelskonto hos SEB. Det innebär att dina pengar kommer att vara skyddade även i det osannolika fall att Sciety skulle gå i konkurs. Vi för bara över pengarna till företaget du investerat i om emissionsvillkoren uppfylls. I annat fall betalar vi tillbaks pengarna till ditt bankkonto. Sciety har tillstånd från Finansinspektionen att hantera klientmedel.

Ja, du får en bekräftelse via mejl när vi tagit emot din betalning. Vänligen notera att vi får betalningsinformationen från banken på eftermiddagen nästkommande vardag.

Vi verifierar din identitet som ett led i våra kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Verifiering av identitet är ett viktigt steg för att skydda dig och dina medinvesterare såväl som bolaget ni investerar i från olagliga handlingar.

Det lägsta investeringsbeloppet bestäms av respektive bolag i samråd med Sciety. Det ligger normalt mellan 100 tkr och 500 tkr.

Ja, om du investerar som privatperson har du rätt att ångra din investering inom 14 dagar från att du registrerat din investering via hemsidan, i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kontakta vår support för mer information.

När emissionen är avslutad samlas återstående betalningar in och Sciety genomför kontroller i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därefter skickas aktieägaravtalet ut för signering och tilldelning av aktier sker.

Du får sedan en bekräftelse på ditt aktieägande. Vanligtvis skickar bolagen ut information till dig som aktieägare varje kvartal eller halvår.

Det legala beviset på ditt aktieägande finns i respektive bolags aktiebok. Normalt för bolagen aktieboken digitalt, vilket ger dig möjlighet att själv logga in och se ditt innehav via den tjänst som bolagen använder. Efter avslutad emission får du information om vilken tjänst bolaget du investerat i använder.

Support

Välkommen att mejla oss om du har några frågor eller funderingar.