Finansiering för tillväxtbolag inom life science

Vad vi erbjuder

Sciety projektleder hela processen från framtagande av presentationsmaterial tills att pengarna finns på kontot. Vi inleder samarbetet med att identifiera era behov och att lägga upp en tidsplan. Med specialistkompetens inom life science och ett strukturerat arbetssätt bidrar vi med förståelse för er verksamhet och en effektivitet. Sciety är behjälpliga med framtagande av investeringsmaterial, kommunikation med investerare och administration av investeringar.

Kontakta oss för mer information

Vilka vi riktar oss till

Sciety riktar sig till framstående bolag inom bioteknik, digital hälsa, farmakologi, ICT inom vård och medicinteknik som söker 10-100 Mkr. Bolagens utvecklingsfas beror på område och innovationshöjd. Läkemedelsbolag bör befinna sig i sen preklinisk fas eller tidig klinisk fas medan bolag inom digital hälsa bör ha nått en initial användarbas. Sciety har en strukturerad process för urval och granskning där affärspotential, medicinska och legala aspekter analyseras.

Så tycker våra kunder

"Encare valde Sciety som investeringspartner eftersom de kan life science-branschen väl och dessutom har specialistkompetens inom healthcare. Samarbetet har genomgående varit mycket välorganiserat och löpt smidigt och effektivt. Tiden från första möte till investering var mycket kort tack vare en nära dialog med Sciety-teamet som jag upplever som mycket professionella med utmärkta kunskaper inom entreprenörskap, finansiering samt ekonomi. Detta sammantaget gör att jag varmt kan rekommendera Sciety."

Sören Johansson, styrelseordförande, Encare

”Jag kan varmt rekommendera Sciety som har skött vår kapitalanskaffning på ett utmärkt sätt. De har en strukturerad arbetsprocess och är väl bevandrade inom både life science, finans och investerarkommunikation. De är kundfokuserade, lyhörda och enkla att samarbeta med. Det känns att de är ett erfaret team och vi har särskilt uppskattat deras driv och engagemang. Dessutom har de ett stort nätverk av starka life science-investerare. Jag är mycket nöjd med både utfall och samarbete.”

Samuel Svensson, VD, NEOGAP Therapeutics

”Detta är andra tillfället som PharmNovo har arbetat med Sciety, den här gången i en större kapitalanskaffning. Precis som tidigare var det Scietys mycket omfattande investerarnätverk som var avgörande för vad som visade sig vara en framgångsrik kapitalresning. Sciety-teamet är extremt professionella och deras tekniska kompetens och erfarenhet inom alla aspekter av affärer och vetenskap är enastående. Jag kommer att fortsätta att rekommendera Sciety utan förbehåll."

Prof. David Kendall, CSO, PharmNovo

”Sciety har skött vår kapitalanskaffning på ett mycket professionellt och strukturerat sätt. Jag är särskilt imponerad av deras dedikerade fokus och resultatinriktade bemötande genom hela processen. Sciety har både ett gediget kunnande inom life science och finans och ett tungt nätverk av investerare, vilket gör att jag varmt kan rekommendera dem.”

Christopher Aulin, VD, Capitainer

”PharmNovo valde Sciety eftersom de har ett mycket stort nätverk med erfarna investerare inom life science. Nu har vi breddat vår ägarkrets med life science-kunniga delägare. Med tydliga processer, tät dialog och generös kunskapsdelning guidades vi genom kapitalanskaffningen från start till mål. Teamet är proffsigt med stort engagemang och driv, och har dessutom specialistkompetens inom life science. Jag kan verkligen rekommendera Sciety."

Per von Mentzer, VD, PharmNovo

"Jag är mycket nöjd med samarbetet och vår lyckade finansieringsrunda med Sciety. Trots den nuvarande situationen med covid-19-pandemin, som väsentligt påverkar investeringsviljan, lyckades Sciety att snabbt resa kapitalet. Vi är glada över det stora intresset för vår unika behandling och välkomnar de nya aktieägarna."

Fredrik Lehmann, styrelseordförande och medgrundare av Synartro

"Sciety stöttade oss i alla delar av finansieringsprocessen på ett utmärkt sätt. Utöver den professionella kontakten med relevanta investerare uppskattade jag särskilt flexibiliteten och drivet i processen. Utfallet blev också mycket bra med en fullt finansierad affärsplan och en stark grupp nya delägare som delar vår vision."

Karl Bergman, VD, Elypta

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Sciety som på kort tid reste 31 miljoner kronor åt Capitainer. Vi fick samtidigt in erfarna och värdefulla investerare med bakgrund från life science. Under resans gång svarade Sciety upp på ett tryggt och proffsigt sätt, hela tiden med oss som kund i fokus.”

Ernst Westman, styrelseordförande, Capitainer

"Som grundare och VD är jag mycket nöjd med Scietys tjänster. Med trevlig inställning och utomordentliga affärsutvecklingsfärdigheter utbildade och tränade de oss. Sciety tillförde investeringar och ovärderlig expertis för EMPE Diagnostics som utvecklar snabb diagnostik för antibiotikaresistens med speciellt fokus på tuberkulos. Jag kan starkt rekommendera Sciety!"

Pavan Asalapuram, VD, EMPE Diagnostics

"Sciety erbjuder ett professionellt och strukturerat sätt att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Life science-projekt är ofta svåra att analysera och därför är Scietys fokus på detta segment positivt både för bolag som söker finansiering och för investerare som söker nya investeringsmöjligheter."

Fredrik Sjövall, VD, Inhalation Sciences

"Sciety bidrog med värdefull kompetens och med ett strukturerat arbetssätt tog de ansvar för alla nödvändiga avtal samt den planering och ledning som behövdes i kapitalanskaffningen. Investeringar från deras nätverk gav Predicare tillgång till kapital som nu möjliggör bredare expansion i Europa och vidareutveckling av vår produktportfölj."

Mathias Myrén, VD, Predicare

"Scietys team är professionella med en ovanlig mix av kompetens inom life science, finans och entreprenörskap. Deras nätverk av investerare är väldigt bra för högteknologiska bolag såsom Attana. Genom finansieringen med Sciety fick vi också ny värdefull kompetens i vår styrelse."

Teodor Aastrup, VD, Attana

"Vi är mycket nöjda med resultatet av finansieringsrundan genom Sciety. Hela processen var effektiv och gick mycket smidigt tack vare Scietys kompetenta och professionella medarbetare. Det var ett roligt och konstruktivt samarbete."

Malte Kühnemund, VD, Cartana

Kommunikation med kapitalmarknaden

Vad vi erbjuder

Sciety arbetar proaktivt med att synliggöra bolaget för potentiella investerare samt med att stärka relationen med bolagets befintliga aktieägare. Baserat på vår erfarenhet inom life science och digital kommunikation omvandlar vi komplex information till effektiv kommunikation. I våra kommunikationspaket ingår bl.a. utformning och distribution av pressmeddelanden, kommunikation i sociala medier och digitala kanaler, uppbyggnad av hemsida och implementering av analysverktyg.

Kontakta oss för mer information

 

Vilka vi riktar oss till

I tillväxtfas tar ofta kärnverksamheten allt fokus och det kan det vara svårt att sätta av tid för kommunikation. Samtidigt är relevant och kontinuerlig kommunikation något som investerare värdesätter högt. Våra kommunikationspaket riktar sig till bolag som vill bygga långsiktiga relationer på kapitalmarknaden för att underlätta framtida kapitalanskaffningar. Tjänsterna lämpar sig för små och medelstora bolag inom life science som är i behov av externt kapital inom en treårsperiod.

Så tycker våra kunder

"Sciety skötte all kommunikation i samband med vår kapitalisering. Deras förståelse för life science och finans gjorde att de kunde ta fram relevant och tydligt innehåll till pressmeddelanden och liknande.

Genom deras kanaler fick vi exponering i bland annat Dagens Industri på webben vilket var värdefullt för oss."

Carina Schmidt, VD för Athera Biotechnologies