Första godkända T-cellsterapin för solida tumörer

INSIKT. I februari i år godkände FDA den första T-cellsterapin mot solida tumörer – lifileucel.

Metoden nyttjar tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL), en typ av T-cell som extraheras från patientens egen tumör för att sedan multipliceras i labbmiljö. Slutligen återförs cellerna till patienten genom en engångsfusion, vilket innebär att behandlingen administreras en gång snarare än i upprepade doser. Behandlingen blir därmed helt skräddarsydd eftersom patientens egna immunsystem används för att direkt angripa cancercellerna.

De T-cellsterapier som tidigare har godkänts av FDA är alla inriktade på olika typer av blodcancer. Lifileucel, som nu är godkänt för behandling av vuxna patienter med en typ av hudcancer som inte kan opereras bort eller som har spridit sig till andra delar av kroppen, visar på potentialen hos immunterapier att bekämpa solida tumörer.

Forskning pågår för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för behandling med TIL. Exempelvis arbetar forskare på genetiska manipulationer för att göra TIL ännu bättre på att infiltrera och utplåna tumörer, vilket kan öppna upp för helt nya möjligheter för cancersjuka patienter att bli friska från sjukdomen.

FDA:s godkännande öppnar dörren för att i framtiden använda TIL i behandling av andra cancerformer och kan ses som en milstolpe inom individanpassad cellterapi – där patientens eget immunförsvar spelar huvudrollen i kampen mot cancer.

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen. För mer information, besök www.sciety.com/sv och följ oss på LinkedIn.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.