Intervju med serieentreprenören på SciLifeLab

Sciety fick möjlighet att ställa några frågor till Mats Nilsson som är professor på SciLifeLab och medgrundare till EMPE Diagnostics och en rad andra bioteknikbolag. I intervjun berättar om han om EMPE Diagnostics etablering i Indien och behovet av diagnostik för att kunna nyttja de läkemedel som finns. Han ger även en inblick i SciLifeLab som bas för utveckling av idéer och sin syn på forskningens roll i samhället.

Hur kom ni på idén med EMPE?

Jag insåg tidigt i min forskarbana att det finns ett behov av enkla färdiga tester både inom forskningen och diagnostik. Det är alltför komplicerat och tidsödande att sätta upp egna tester. Inom diagnostik är behovet extra stort för att man ska kunna utnyttja existerande läkemedel på ett effektivare sätt.

Tuberkulos är särskilt besvärligt att diagnosticera. Det inledande utvecklingsarbetet med vårt tuberkulostest skedde i ett forskningsprojekt på SciLifeLab. Efter detta vetenskapliga proof-of-concept valde vi att kommersialisera konceptet genom ett spin-out företag där sedan all produktutveckling har skett. I EMPE koncentrerar vi alla våra resurser enbart på vårt test för tuberkulos. Vårt starka fokus på en produkt gör att vi helhjärtat kan koncentrera oss på den utan att splittra oss på andra produkter, vilket ger oss en mycket stark position.

Vad är unikt med EMPEs produkt?

Det som är unikt med EMPEs test är att metoden är så snabb och enkel samt att den inte behöver något instrument för att läsa av resultaten. Vårt test bygger alltså på enkelhet och lågt pris vilket är nyckelfaktorer för att man ska kunna göra testen på landsbygden i Indien, vår fokusmarknad. Det är också viktigt att komma ihåg att med vårt test får man redan vid första analysen information om vilken antibiotika man ska använda i behandlingen. Att tidigt sätta in antibiotika som är verksamt är nödvändigt för att bota patienten men även för att undvika spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Kan tekniken utvecklas så att den kan användas för att upptäcka t.ex. corona?

Det är fullt möjligt att utveckla testet så att det kan användas för att upptäcka coronavirus. Testformat är generiskt och kan därför användas på allt som innehåller DNA eller RNA. Corona är faktiskt också ett av de virus man nu undersöker vidare.

Hur ser er affärsmodell ut?

Helt enkelt så bygger vi vår affärsmodell på att ta fram ett kit som kan bestämma antibiotikaresistens hos personer med tuberkulos, i Indien till att börja med. Vi förser marknaden med enkla, effektiva testkit för dessa analyser. Vi har många kontakter i Indien som alla stöder vårt arbete och det finns ett utvecklat system i landet för att hantera tuberkulos. Det finns även en mängd andra sjukdomar som behöver förbättrad diagnos nära patienten men vårt mål är att först lösa den nuvarande tuberkulosproblematiken och sedan gå vidare med andra sjukdomar.

Berätta mer om er etablering i Indien. Var står ni idag?

Vi avser att etablera och validera en produktionsenhet i Indien som uppfyller de regulatoriska kraven för att producera vårt testkit i den skala som behövs för att genomföra slutliga kliniska test så att produkten kan godkännas.

Varför är EMPE ett extra intressant bolag just nu?

EMPE gör en insats för förbättrad hälsa globalt. Tuberkulos finns över hela världen och bakterierna blir mer och mer resistenta vilket utgör ett globalt hot. Man måste därför ändra sättet att behandla i hela världen. Läget är nu värst i Indien men målet är att stoppa tuberkulosens framfart inte bara i Indien utan i hela världen.

Om du blickar framåt fem år i tiden, hur ser EMPE ut då?

Då har vi börjat förändra sättet att behandla tuberkulos i Indien. Vi kommer att lyckas med detta eftersom vi varit så fokuserade på vårt test. Det är en helt realistisk målsättning för oss att vara en av de stora spelarna som lyckats med att få infektionsdiagnostiken spridd och att ha löst problemen med antibiotikaresistens. Jag är övertygad om att vårt framgångsrecept med enkelhet och fokus på ett problem har lyckats om fem år.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund

Jag började min karriär som doktorand hos professor Ulf Landegren vid Uppsala universitet där jag disputerade i molekylärbiologi 1998. Efter studier i Holland återvände jag till Uppsala och satte upp en egen forskargrupp och ett laboratorium där jag kunde fortsätta att arbeta på mina idéer. År 2012 fick jag en tjänst som professor i biokemi/molekylär diagnostik på Stockholms universitet med placering på SciLifeLab.

Berätta mer om SciLifeLab

Science for Life Laboratory förkortat SciLifeLab är en helt unik institution i Sverige med visionen att sprida tekniker och analyskunnande till forskare i hela landet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet, KTH och Uppsala universitet som erbjuder en avancerad högkvalitativ miljö för samarbete och utnyttjande av forskningsresurser och forskningsresultat. Att kunna nyttja dessa resurser gynnar svenska forskare och ger dem en stark position i den internationella konkurrensen.

Vi är lokaliserade i Solna i Stockholm och verksamheten finansieras av regeringen och de deltagande universiteten.

Hur ser du på forskningens roll i samhället?

Jag vill att den akademiska forskningen inte bara ska resultera i vetenskapliga publikationer utan också att resultaten ska komma till nytta för alla i samhället och bidra till förbättrad livskvalitet för oss människor. SciLifeLab stimulerar ett sådant tänkande med en miljö som är kreativ, stöttande och erbjuder en mycket god bas för utveckling av idéer. Här har vi forskare tillgång till avancerad utrustning, resultat och möjligheter till diskussioner med våra kollegor. Jag har personligen haft stor nytta av de resurser som finns här för att omsätta forskningsresultat från mitt team till olika praktiska tillämpningar.

Jag har under min tid på SciLifeLab fått möjlighet att testa och utveckla ett stort antal idéer och lyckats knoppa av sex företag. EMPE Diagnostics är ett av dessa där vi lyckats ta fram ett enkelt och billigt test för tuberkulos som motsvarar de krav som ställs av marknaden. Det jag lärt mig under alla dessa processer är att en forskare som vill utveckla en produkt eller tjänst från ett forskningsresultat måste ta de första stegen själv och visa att idén är hållbar.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått vår urvalsprocess och erbjuder investerarnätverket att delta på samma villkor. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Intresserad av att få mer information om bolaget?

Bli medlem hos Sciety för att läsa mer om bolaget. Vill du få nyheter från oss och inbjudningar till investerarpresentationer med aktuella bolag – anmäl dig här.