Intervju med Pavan Asalapuram, medgrundare av EMPE Diagnostics

Sciety pratar med Pavan Asalapuram, medgrundare av EMPE Diagnostics som utvecklar snabba diagnostiklösningar för infektionssjukdomar, med särskilt fokus på tuberkulos – ett stort folkhälsoproblem i stora delar av världen. EMPEs test kan inom två timmar visa om en person har tbc och om den är antibiotikaresistent.

Hej Pavan! Vad är idén bakom EMPE Diagnostics?

Vår idé är att utveckla DNA-baserad diagnostik som lämpar sig för enklare primärvårdsinrättningar i låg- och medelinkomstländer. Vi har integrerat beprövad teknologi för diagnosticering av infektionssjukdomar med teknologi som gör att testresultaten kan avläsas snabbt och enkelt utan tillgång till avancerad utrustning.

EMPEs första område är tuberkulos som är ett stort folkhälsoproblem i flera låg- och medelinkomstländer.

Hur kom det sig att du grundade EMPE?

För drygt tio år sedan flyttade jag från Indien till Sverige för att forska vid institutionen för nanobioteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Efter en tid på KTH erbjöd Stockholms universitet mig att delta i ett projekt som syftade till att utveckla diagnostik för multiresistent tuberkulos.

I projektet användes en avancerad s.k. PLP-RCA-teknik för att detektera tuberkulosbakterier och deras resistensprofiler. Tekniken är mycket effektiv men jag upptäckte snabbt att den inte lämpar sig så väl för enklare primärvårdsinrättningar eftersom det krävs avancerad utrustning för att tolka resultaten. Jag förstod då behovet av en enklare diagnostiklösning.

Berätta mer om EMPEs produkter

Genom att integrera prövade teknologier, s.k. lateral flow chemistry och PLP-RCA-teknik, har EMPE lyckats ta fram en enkel diagnostiklösning i form av en testkassett. Markeringar på testkassetten visar om en person har tuberkulos och om den är resistent mot antibiotika.

Testen kräver ingen avancerad utrustning och resultaten kan avläsas direkt på plats. Det tar ungefär två timmar från provtagning till resultat, vilket kan jämföras med befintlig diagnostik som kan ta flera månader. Vi vill hjälpa kliniker att vid första vårdkontakten ställa diagnos och sätta in rätt sorts behandling. Att tidigt sätta in rätt antibiotika är viktigt för att behandlingen ska bli framgångsrik men också för att minska smittspridning och förhindra fortsatt utveckling av antibiotikaresistenta former av tuberkulos.

Vilken marknadspotential ser du?

Jag ser en stor efterfrågan på våra lösningar. I Indien som är vår första marknad utförs det 33 miljoner tuberkulostester per år och marknaden uppgår till cirka 80 miljoner dollar. En stor utmaning med dagens metoder är att det kan ta upp till ett halvår att få diagnos och att de snabbtester som finns kräver avancerad utrustning eller inte täcker in alla de vanligaste formerna av antibiotikaresistent tuberkulos. Vi genomför nu kliniska valideringar med två potentiella kunder – en av Indiens största privata laboratoriekedjor för diagnostik och ett stort universitetssjukhus i Indien.

Hur ska ni sälja produkten?

Vi kommer i första hand att använda oss av distributörer med upparbetade kundrelationer i Indien. EMPE håller också på att sätta upp verksamhet i Indien som ska stå för produktion och försäljning till större kunder. I teamet har vi blad annat en person som arbetar med försäljning på GE Healthcare Life Sciences i Sydasien och en person som tidigare arbetade på Indiens folkhälsomyndighet. Jag har under åren fått möjlighet att presentera vår lösning för representanter för Indiens folkhälsomyndighet, Världshälsoorganisationen (WHO) och kliniker som sett mycket positivt på vår lösning och också gett viktig feedback under produktutvecklingen.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått vår urvalsprocess och erbjuder investerarnätverket att delta på samma villkor. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Bli medlem hos Sciety för att läsa mer om bolaget. Vill du få nyheter från oss och inbjudningar till investerarpresentationer med aktuella bolag – anmäl dig här.