Investeraravdrag vid investeringar i onoterade aktier

Visste du att när du investerar i onoterade tillväxtbolag kan du ha rätt att dra av upp till 50 % av investeringsbeloppet i din deklaration? Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vad investeraravdraget innebär och hur det fungerar vid investeringar i onoterade aktier.

Observera att informationen är av övergripande karaktär och att det finns fler omständigheter att ta hänsyn till än vad som beskrivs nedan. Informationen ska inte ses som rådgivning. Mer information finns på Skatteverkets hemsida,

 

Vad innebär investeraravdraget?

Investeraravdraget ger privatpersoner rätt att dra av upp till halva investeringsbeloppet i inkomstslaget kapital vid köp av aktier i onoterade bolag om vissa villkor är uppfyllda. Ett av villkoren är att du köpt aktierna vid bolagets bildande eller vid nyemission.

Om du exempelvis köpt aktier för 100 000 kr i samband med en nyemission kan du ha rätt att göra avdrag med 50 000 kr. Det högsta beloppet som kan dras av  är 650 000 kr per person och år, vilket motsvarar investeringar om totalt 1,3 miljoner kr.

Vilka villkor behöver bolaget uppfylla?

För att få nyttja avdraget ska bolaget du investerat i vara av mindre storlek vilket bland annat innebär att det inte får ha fler än 50 anställda. Ett annat villkor är att bolaget ska ha betalat ut löner om minst 300 tkr under innevarande eller nästkommande år. I bolag i tidiga skeden kan ibland kravet på löneutbetalningar göra att avdraget inte kan nyttjas.

Det finns också ett krav på att bolaget du köpt aktier i ska bedriva rörelse. Om du till exempel investerar i ett s.k. holding-bolag som i sin tur investerar i det rörelsedrivande bolaget ges inte rätt till avdrag.

Vilka villkor behöver jag som investerare uppfylla?

För att få använda avdraget måste du ha investerat som privatperson och du själv eller närstående får inte ha ägt aktier i bolaget sedan tidigare.

Hur fungerar investeraravdraget?

Om bolaget du investerat i uppfyller villkoren för avdraget är det bolagets ansvar att rapportera in uppgifterna till Skatteverket. Uppgifterna kommer då att finnas förtryckta i din deklaration och du kan själv välja om du vill nyttja avdraget eller inte. Om uppgifter om avdraget saknas i deklarationen kan det bero på att bolaget har missat att rapportera in uppgifterna eller att bolaget inte uppfyller villkoren för avdraget. Kontakta bolaget om du är osäker.

Det kan också vara bra att känna till att du i vissa fall kan bli skyldig att återföra avdraget längre fram. Det gäller till exempel om du säljer aktierna inom en femårsperiod.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.