Klagomålshantering

Om du är missnöjd med Sciety är du välkommen att kontakta oss med dina synpunkter via mejl. Vänligen uppge i ditt mejl att det handlar om ett klagomål. Du kan även kontakta oss brevledes och då till följande adress:

Sciety AB
Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

 

Vid eventuell tvist med Sciety kan du som konsument även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00