Longevity – Jakten på ett längre och friskare liv

INSIKT. Isbad, meditation, regelbunden träning, sömnoptimering och läkemedel som metformin och ozempic – listan på så kallade biohacking-tips och metoder för den som vill optimera sin hälsa och livslängd kan göras lång. Intresset för longevity – vetenskapen om att förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten – växer snabbt och lockar hälsoentusiaster, forskare och inte minst stora investerare.

Teknikentreprenörer som Sam Altman, känd för att ha gett världen ChatGPT, investerade nyligen 180 miljoner dollar i Retro Biosciences, en startup fokuserad på att förlänga den friska livslängden. Även Altos Labs, ett bolag vars mål är att bromsa och vända våra cellers åldrandeprocess, har lockat stora investerare såsom Amazon-grundaren Jeff Bezos. Intresset för longevity reflekterar en större förändring i hur vi ser på hälsa, åldrande och medicin. Frågan är inte längre om, utan när vi kommer att se genombrott som kan revolutionera vår förståelse för och navigering av åldrandet.

Longevity-området har växt avsevärt det senaste decenniet, med en markant ökning av investeringar, bolag och kliniska prövningar fokuserade på hälsosamt åldrande och livslängd. Exempelvis har CRISPR-teknologi använts i prekliniska studier för att korrigera genetiska defekter och behandla symtom på åldersrelaterade sjukdomar på DNA-nivå. Forskning har även identifierat flera substanser och läkemedel, såsom rapamycin, metformin och resveratrol, som kan efterlikna vissa effekter av kalorirestriktion. Kalorirestriktion, dvs ett minskat kaloriintag utan undernäring, har visat sig förlänga livslängden hos olika organismer.

Longevity handlar dock inte bara om att öka människans livslängd, den verkliga utmaningen ligger i att öka den friska livslängden parallellt. På ett individuellt plan visar studier inom longevity att enkla insatser som exempelvis mikromeditationer, korta träningspass och dagliga tacksamhetsövningar spelar en stor roll för att både förlänga livet och öka livskvaliteten. Som individer har vi alltså stor möjlighet att påverka vår egen hälsa positivt, vilket bidrar till att allt fler får upp ögonen för longevity.

Longevity är inte en isolerad trend, utan en del av det större life science-landskapet där innovation och traditionell vetenskap möts för att bland annat bekämpa åldersrelaterade sjukdomar, förbättra människors hälsa och förlänga människors friska livslängd. På Sciety brinner vi för just detta – att vetenskapliga genombrott ska komma samhället till nytta, istället för att fastna i labbet. Vi verkar för att forskning och nya innovationer ska omsättas till produkter och tjänster som bidrar till hälsa och välmående för människor över hela världen. Genom att tillhandahålla kapital och nätverk hjälper Sciety de främsta life science-innovationerna att gå från idé till impact.

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen. För mer information, besök www.sciety.com/sv och följ oss på LinkedIn.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.