Vad vi erbjuder

Våra tjänster inom marknad och analys bygger på kontinuerlig kontakt med bolag i branschen, deltagande på branschinriktade events och en databas med hundratals svenska tillväxtbolag inom life science. Vi har därför en mycket god position att erbjuda analys av enskilda bolag såväl som hela marknadssegment.

Kontakta oss för mer information

Vilka vi riktar oss till

Tjänsterna riktar sig till industriella och finansiella aktörer som är i behov av analys inför exempelvis en investering, ett förvärv eller etablering av nya affärsområden. Vi har lång erfarenhet av att analysera små och medelstora bolag inom life science och olika marknadssegment inom branschen.