Senaste nytt från Sciety

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om Sciety och om investeringar inom life science

Sciety news

Sciety och Sciety Venture Partners investerar 59 miljoner kronor i Capitainer

2023-05-11

Sciety och Sciety Venture Partners slutförde nyligen en investering på 59 miljoner kronor i Capitainer, ett svenskt medtechbolag som har utvecklat en unik plattform för egenprovtagning av blod, vilket underlättar vårdlösningar på distans och individanpassad medicin. Kapitalet kommer att användas för försäljning och marknadsföring samt för att utöka produktionskapaciteten och etablera…

Läs mer

Sciety investerar i bolag med målsökande strålbehandling mot obotlig cancer

2023-01-12

Sciety och nätverket Sciety Venture Partners har investerat 68 miljoner kronor i svenska radioimmunterapibolaget Akiram Therapeutics. I emissionen deltog investmentbolaget Linc AB med 20 miljoner kronor. Akiram utvecklar en ny typ av målinriktad strålbehandling mot obotlig cancer som visat mycket goda resultat i omfattande prekliniska studier. Framsteg inom diagnostik och…

Läs mer
En grupp kirurger i en operationssal.

Sciety investerar i ledande healthtech-bolag inom kirurgi

2022-09-19

PRESSMEDDELANDE. Sciety-nätverket har investerat 26 miljoner kronor i svenska healthtech-bolaget Encare, vars SaaS-lösning hjälper vårdgivare att förbättra utfallet vid kirurgi. Det nya kapitalet ska gå till finansiering av Encares globala expansion och vidareutveckling av bolagets produkter. Varje år genomförs runt 300 miljoner kirurgiska ingrepp i världen, men en av fyra…

Läs mer
Human neuron cell in a 3D Illustration.

Sciety och Karolinska Development investerar 67 MSEK i PharmNovo

2022-06-03

PRESSMEDDELANDE. Svenska läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny typ av läkemedel mot nervsmärta har rest 67 miljoner kronor i en nyemission ledd av Sciety. I emissionen deltog Karolinska Development AB med 20 miljoner kronor. Det nya kapitalet ska användas för att finansiera produktion av läkemedelssubstans, genomföra en klinisk fas I-prövning av läkemedelskandidaten…

Läs mer

Sciety investerar 34 MSEK i Capitainer – en innovatör inom hemprovtagning

2022-05-31

PRESSMEDDELANDE. Capitainer, ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar tillförlitliga lösningar för självprovtagning av blod och plasma, har i en nyemission rest ytterligare 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet ska användas för ytterligare produktvalidering, försäljning och marknadsföring för att möta den ökade efterfrågan på Capitainers hemprovtagningsprodukter. ”Vi…

Läs mer

Säkrare kirurgi räddar liv – svensk aktör inom healthtech går i täten för förbättrad vårdkvalitet

2022-05-12

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Långa köer till operation, brister i patientsäkerheten och höga kostnader för vård i samband med kirurgi. Både i Sverige och internationellt står sjukvården inför stora utmaningar och kraven på kvalitetsförbättrande åtgärder ökar. En svensk aktör med en IT-lösning som hjälper vårdgivare att implementera struktur och systematik…

Läs mer
DNA-sträng och cancercell i 3D

Sciety investerar i spjutspetsbolaget NEOGAP Therapeutics

2021-12-22

PRESSMEDDELANDE. Sciety genomförde nyligen en investering om drygt 58 miljoner kronor i cellterapibolaget NEOGAP Therapeutics, som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancer med beräknad start under 2022. ”Vi är mycket glada för den genomförda emissionen och…

Läs mer
Närbild av ung kvinna som gråter.

Behandling mot nervsmärta – ett eftersatt område med stort behov av nya läkemedel

2021-11-10

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Att leva med smärta påverkar varje aspekt av det dagliga livet och orsakar stort personligt lidande. Runt tio procent av västvärldens befolkning lider av nervsmärta. I brist på specifika läkemedel behandlas smärtpatienter med läkemedel mot epilepsi och depression, som endast ger begränsad effekt och ofta är…

Läs mer
Knee pain abstract design

Sciety investerar i Synartro som utvecklar ny artrosbehandling

2021-10-25

PRESSMEDDELANDE. Det svenska bioteknikföretaget Synartro som utvecklar en ny, förbättrad behandling mot knäartros har framgångsrikt rest 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet kommer att användas till bolagets första kliniska studie som förväntas starta under 2022.  ”Vi är glada över det fortsatt starka stödet för vår…

Läs mer

Cellterapibolag inom individanpassad immunonkologi reser kapital med Sciety

2021-09-22

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – en av tre personer kommer att få en cancerdiagnos minst en gång under sin livstid. Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling utgör fortfarande den huvudsakliga strategin för flertalet cancerpatienter. Men i allt större utsträckning används mer riktade behandlingar och vissa…

Läs mer