Sciety Investment Night 2020

2020-02-14

Vill du investera i onoterade tillväxtbolag inom life science? Är svaret JA, så är du varmt välkommen till Sciety Investment Night 2020. Ett event där du ges möjligheten att mingla med investerare och träffa tillväxtbolagen bakom innovationerna som formar dagens och framtidens vård- och life science-sektor. Sciety är Nordens största…

Läs mer

Ny teknik kan bidra till säkrare diagnoser av sjukdomar i hjärtats kranskärl

2020-02-06

En av de vanligaste dödsorsakerna i världen kommer från sjukdomar i kranskärlen, hjärtats egna blodkärl. Kranskärlssjukdom uppstår genom en förträngning i kranskärlen som leder till ett tryckfall vilket kan ge upphov till hjärtinfarkt. Sjukdomar i hjärtats kranskärl är den ledande enskilda dödsorsaken i Europa, med 862 000 dödsfall (19%) bland…

Läs mer

Sciety investerar i framtidens cancerdiagnostik med Industrifonden

2020-01-23

Sciety investerar 35 Mkr i Elypta som utvecklar en ny metod för diagnosticering av cancer i tidigt skede. I kapitaliseringen deltog Sciety-nätverket tillsammans med Industrifonden, Chalmers Ventures och flera av bolagets befintliga ägare. Det nya kapitalet om totalt 64,8 Mkr ska gå till en studie som förväntas resultera i marknadsgodkännande…

Läs mer

Sciety-nätverket investerar i Predicare – bolaget som ska effektivisera akutsjukvården i världen

2019-12-03

Sciety-nätverket genomförde nyligen en investering om 9 Mkr i Predicare som har utvecklat RETTS – ett system som används på majoriteten av Sveriges akutvårdsmottagningar. Det nya kapitalet ska användas till expansion på utvalda marknader i Europa och vidareutveckling av bolagets produktportfölj. Det Göteborgsbaserade bolaget Predicare grundades av en akutläkare och…

Läs mer

Predicare växer med nya kunder i Norge

2019-09-26

Predicare har under september slutit avtal med två nya kunder i Norge – ett sjukhus och en ambulansorganisation. Bolaget fortsätter att växa starkt i Norge och idag används deras system RETTS av 31 av 49 sjukhus med akutmottagning. Bolagets VD, Mathias Myrén berättar: ”Predicare har tecknat avtal med två nya…

Läs mer

Nytt bolag – RETTSar uppemot 10% av Sveriges befolkning varje år

2019-09-04

Om du har besökt en svensk akutmottagning har du troligtvis blivit RETTSad utan att veta om det. Systemet RETTS används nämligen på 95% av Sveriges sjukhus för att hjälpa vårdpersonal att snabbt fatta rätt beslut om fortsatt vård. Bolaget bakom systemet heter Predicare. Nu står bredare internationell etablering på agendan.…

Läs mer

EMPE Diagnostics reser 9 Mkr för lansering i Indien

2019-08-29

EMPE Diagnostics avslutade i veckan en nyemission om totalt 9,2 Mkr med Sciety. Bolaget har utvecklat ett snabbtest för tuberkulos och det nya kapitalet ska gå till etablering i Indien där tuberkulos är ett stort folkhälsoproblem. ”Med det nya kapitalet ska vi etablera en produktions- och säljorganisation på plats i…

Läs mer

EMPE Diagnostics – från idé till lansering på världens största marknad för tuberkulosdiagnostik

2019-06-13

EMPE Diagnostics har utvecklat ett nytt test för diagnosticering av tuberkulos och detektion av antibiotikaresistens som ska förkorta tiden från första vårdkontakt till korrekt behandling med månader. Bolaget grundades 2015 och bygger på en beprövad metod som utvecklades av Mats Nilssons forskargrupp vid Uppsala Universitet. EMPE Diagnostics har sedan kapitaliseringen…

Läs mer

Sciety-nätverket investerar 15 mkr i spjutspetsbolag inom DNA-sekvensering

2019-06-12

Single Technologies avslutade i veckan en nyemission om 15 miljoner kronor med Sciety. Bolaget har utvecklat en teknisk lösning för DNA-sekvensering som gör att man snabbare och billigare kan analysera större datamängder än tidigare. Det nya kapitalet ska gå till att anpassa instrumentet för NGS-analys där bolaget har stort underlag…

Läs mer

Nytt bolag – har utvecklat DNA-baserat test för diagnos av sjukdom som utgör folkhälsokris

2019-05-28

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 300 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Multi-resistent tuberkulos är ett växande problem och klassas av Världshälsoorganisationen som en folkhälso-kris. EMPE Diagnostics vid KI Science Park utvecklar…

Läs mer