Nytt bolag – har utvecklat DNA-baserat test för diagnos av sjukdom som utgör folkhälsokris

Över 1,7 miljarder människor är smittade av tuberkulos och varje dag avlider mer än 4 300 människor trots att de flesta kan bli botade med tidig diagnos och rätt behandling. Multi-resistent tuberkulos är ett växande problem och klassas av Världshälsoorganisationen som en folkhälso-kris. EMPE Diagnostics vid KI Science Park utvecklar ett DNA-baserat test för snabb diagnos av tuberkulos och antibiotikaresistens som ska förkorta tiden från första läkarbesök till korrekt behandling med flera månader.

Över en femtedel av världens befolkning beräknas vara smittade av tuberkulos och varje år insjuknar ca. 10 miljoner människor varav ca. 3,5% är resistenta mot en eller flera antibiotikasorter. Världshälsoorganisationen efterlyser bl.a. effektivare diagnostik, prevention och behandling. Totalt spenderas över 6,9 miljarder dollar om året på olika åtgärder mot tuberkulos.

Internationella initiativ och nytt forskningscentrum på KI

Det pågår flera internationella initiativ för att få stopp på tuberkulosepidemin och finansiering av åtgärder riktade mot tuberkulos har mer än fördubblats sedan 2006 och uppgick till över 6,9 miljarder dollar 2018. 2014 beslutade WHO om en strategi för att utrota tuberkulos och i september 2018 höll FN sitt första högnivåmöte om tuberkulos på huvudkontoret i New York.

Våren 2018 startade Karolinska Institutet ett nytt Centrum för forskning om tuberkulos och i samband med detta uppmärksammade tidskriften Medicinsk Vetenskap berättelser från två tuberkulosdrabbade i Sverige. I berättelserna beskrivs utmaningar kopplade till diagnostik, behandling och personligt lidande:

”En morgon vaknade jag och kunde inte andas utan att det gjorde jätteont. På sjukhuset röntgades jag eftersom de misstänkte en propp i lungan, men då fanns det en läkare som hade sett tuberkulos tidigare och han kunde ganska snabbt konstatera att det var det. Efter odling och åtta veckors väntande fick jag beskedet att jag drabbats av en multiresistent variant och att jag måste isoleras och läggas in på sjukhus.”

Jennies berättelse finns via https://ki.se/forskning/lang-vag-tillbaka-efter-tbc-diagnosen.

Antibiotikaresistens är en växande utmaning

Antibiotikaresistent tuberkulos klassas som en folkhälso-kris och WHO estimerar att ungefär 600 000 personer världen över är drabbade av tuberkulos som är resistent mot Rifampicin som är förstahandsvalet vid behandling av tuberkulos. Tre länder står för nästan mer än hälften fallen multiresistent tuberkulos: Indien (24%), Kina (13%) och Ryssland (10%). För att komma till bukt med problematiken vill WHO se att många fler av de som får en tuberkulosdiagnos testas för antibiotikaresistens, minskad underdiagnostisering av tuberkulos, effektivare behandlingsmodeller, ny diagnostik och nya mediciner.

Ny diagnostik från bolag vid KI Science Park

Ett bolag som är inriktat på denna globala utmaning är EMPE Diagnostics vid KI Science Park. Bolagets utvecklar ett DNA-baserat snabbtest för diagnosticering och resistensbestämning av tuberkulos. Testen är utformade för att kunna användas utan tillgång till avancerad utrustning och bolagets primära marknad är Indien. Bolaget har utvecklat ett test som ska lanseras i Indien senare under året och har även hållit föredrag på en konferens om tuberkulos som anordnades av Indiens regering i samarbete med WHO.


Vill du veta mer?

Mer information om EMPE Diagnostics finns här.

Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning. Anmäl dig här.

Sciety är en branschspecialiserad kapitalförmedlare som vill att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential och skapa värde.