Nytt bolag på Sciety – vill hjälpa forskare i jakten på nya behandlingar

Cartana som är baserade vid Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat ny teknologi för forskare att analysera vävnadsprover vid utveckling av nya läkemedel. Bolaget står nu inför lansering på marknaden för hjärnforskning och ska inom ett par år lansera på marknaden för cancerforskning.

 

Bolaget har som ett resultat av över tio års forskning utvecklat reagenser för gensekvensering direkt i hela vävnadsprover. Tekniken ger forskare information både om enskilda hjärncellers typ och funktion och om deras lokalisering i förhållande till varandra.

 

”Det unika med vår teknik är att den kan ge detaljerad information om enskilda celler och om vävnaden som helhet. Med de lösningar som finns på marknaden idag för att analysera enskilda celler måste man isolera cellerna från sitt ursprung vilket gör att man går miste om information om hur cellerna förhåller sig till varandra. Forskare försöker komma runt problemet på olika sätt men med sämre resultat och till högre kostnad”, berättar Malte Kühnemund, VD och grundare av Cartana.

 

Bland grundarna ingår även Mats Nilsson som är forskare och Scientific Director vid SciLifeLab i Stockholm. Han har varit med och grundat en rad bolag inom branschen, bland annat Olink, Q-linea och Halo Genomics.

 

Cartanas första produkt som riktar sig till hjärnforskare står redo att lanseras och har testats på fem pilotkunder varav ett stort läkemedelsbolag. Parallellt har bolaget bedrivit utveckling av en uppgraderad version samt en version för tillämpning inom cancerforskning.

 

”Vi ser att behovet av avancerade analysverktyg vid läkemedelsutveckling samt teknikutveckling av mikroskop och imaging-verktyg bidrar till en växande marknad med ökande efterfrågan på reagenser. Den globala marknaden för single cell analysis uppgick redan 2017 till 1,7 miljarder dollar och förväntas fördubblas till 2022. Cancer och neurologi är stora forskningsområden där vi är övertygande om att vår produkt kan göra stor skillnad”, avslutar Malte.

 

Vill du veta mer om bolaget? Läs mer här eller bli medlem för att ta del av fullständig information.

 

 

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde. Mer information.