Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och är inledningsvis inriktade på sällsynta sjukdomar som idag saknar tillräckligt effektiva behandlingar.

 

Ny kandidat för behandling av allvarlig sjukdom

Bolagets huvudprogram Lipisense är inriktat på den genetiska sjukdomen HoFH. Sjukdomen är allvarlig och utan behandling finns det stor risk att redan i tidig ålder drabbas av hjärtkärlsjukdom. Flera av dagens behandlingar nyttjar en receptor (LDL-receptorn) som är defekt hos personer med HoFH vilket gör att många inte får tillräcklig effekt. De läkemedel som inte nyttjar LDL-receptorn är ofta förenade med allvarliga biverkningar såsom fettlever.

Lipisense bygger på en mekanism som inte är beroende av LDL-receptorn och som inte heller förväntas orsaka allvarliga biverkningar.

”En viktig drivkraft för oss är att vi kan göra väldigt stor skillnad för vår målgrupp. Det är inte ovanligt att personer med HoFH behöver göra plasma-aferes, liknande dialys, två gånger i veckan upp till sex timmar åt gången på grund av otillräcklig effekt med dagens läkemedel. Dessa personer har ofta kraftigt nedsatt livskvalitet”, berättar Stefan Nilsson, VD och medgrundare av Lipigon.

 

Status som särläkemedel förkortar tiden till marknad

Läkemedelskandidaten har uppvisat goda resultat i djurmodeller och initiala toxicitetsstudier har genomförts utan anmärkning. Nu ska bolaget optimera kandidaten för preklinisk säkerhets- och toxicitetsutveckling för att i början av år 2020 påbörja kliniska studier fas 1. Utvecklingen av Lipisense bygger på över 50-års studier inom lipidbiologi och drivs av forskare vid Umeå Universitet i samarbete med det tyska läkemedelsbolaget Secarna.

”Vi har en uttalad strategi att arbeta tillsammans med partners för att snabbare nå marknaden. Vår plan är att ta Lipisense hela vägen till marknad och försäljning. Kandidatens status som särläkemedel gör att vi får kraftigt nedsatta avgifter och olika former av stöd i processen för marknadsgodkännande vilket kan förkorta tiden till marknaden. Vi får också fördelar avseende patenttid samtidigt som marknaden är betydande. Den totala marknaden för läkemedel mot HoFH uppgår enligt våra uppskattningar till ca. 1 500 miljoner dollar och vi räknar med att Lipisense ska kunna ta en tredjedel av marknaden”, berättar Stefan.

 

Potential att nå miljardmarknad

På sikt planerar bolaget att bredda sig till större indikationer inom specialistområdet blodfetter. ”Vårt tredje utvecklingsprogram är inriktat på att behandla störningar i blodfetter (dyslipidemi) som kvarstår trots konventionell läkemedelsbehandling med exempelvis statiner. Marknaden för dyslipidemi uppgår till över 9 miljarder euro bara i Europa, USA och Japan”, berättar Stefan.

 

Nu kan du bli delaktig i Lipigons fortsatta utveckling

Läs mer om bolaget eller bli kund för att ta del av fullständig information.

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde för fler. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar. Läs mer om Sciety.