Nytt bolag – RETTSar uppemot 10% av Sveriges befolkning varje år

Om du har besökt en svensk akutmottagning har du troligtvis blivit RETTSad utan att veta om det. Systemet RETTS används nämligen på 95% av Sveriges sjukhus för att hjälpa vårdpersonal att snabbt fatta rätt beslut om fortsatt vård. Bolaget bakom systemet heter Predicare. Nu står bredare internationell etablering på agendan.

AKUT – hur akut?

Uppemot 15% av befolkningen besöker varje år akuten. En ständig utmaning för akutvårdspersonalen är att snabbt bedöma hur akut varje patients vårdbehov är. Det var när överläkaren Bengt Widgren och sjuksköterskan Ann Martinus arbetade på akuten som de såg behovet av ett mer systematiskt och objektivt sätt att snabbt bedöma varje patients vårdbehov.

Utifrån kliniska tester utvecklade de systemet RETTS som med hjälp av algoritmer och objektiva parametrar såsom andning och puls hjälper vårdpersonal att snabbt fatta beslut om fortsatt vård. Systemet introducerades först på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där bolaget har sitt säte. Kort därefter började systemet rullas ut på akutvårdsmottagningar och ambulanser runt om i Sverige.

”Idag har RETTS blivit så etablerat att man i vården till och med börjat prata om att man RETTSar en patient”, berättar Bengt Widgren.

Ledande i Sverige och Norge – nu väntar expansion

Predicare har sedan starten 2010 fokuserat på vidareutveckling av RETTS och expansion i Sverige och Norge. Idag används systemet på 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser samt på 60% av Norges sjukhus. RETTS testas även på ett större sjukhus i Kina och bolaget räknar med att en första order kommer redan senare i år. Andra marknader under radarn är Danmark, Holland och Storbritannien.

”Predicare har alltid drivits av viljan att rädda liv. Som VD ser jag det som en mycket viktig uppgift att etablera RETTS på nya marknader. Vi kommer även att arbeta med lansering av nya produkter vilket kommer att gynna både befintliga och nya kunder”, berättar Mathias Myrén, VD för Predicare.

RETTS – En del av en större global trend

RETTS är en del av den ökande digitaliseringen och användningen av kliniska beslutsstödsystem inom vården. År 2023 förväntas den globala marknaden för kliniska beslutsstödsystem uppgå till närmare 1,8 miljarder dollar. Drivkrafterna bakom ökningen är bland annat att man vill minska kostnader och mediciniska fel orsakade av den mänskliga faktorn samt höja vårdkvaliteten.

Mer om Predicare

Klicka här för mer information om Predicare.

Mer om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk med fokus på svenska tillväxtbolag inom life science. Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning? Anmäl dig här.