Pharmnovo AB

Pharmnovo AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar en unik typ av behandling av nervsmärta — ett område där det idag helt saknas effektiva och säkra behandlingar. Bolaget slutför för närvarande sin kliniska fas I-studie och fortsätter samtidigt förberedelserna för en fas II-studie. Studien förväntas starta under tredje kvartalet 2024.

pharmnovo.com
LinkedIn

Pressmeddelande:
Sciety och Sciety Venture Partners investerar i PharmNovo