Så stärkte Capitainer sin position på marknaden genom ett strategiskt samarbete med Sciety

KUNDCASE. I det här kundcaset tittar vi på hur Capitainer stärkte sin marknadsposition genom ett strategiskt partnerskap med Sciety. Allt började när Capitainer behövde skaffa externt kapital för att förverkliga sin vision; en intelligent lösning för egenprovtagning av blod, plasma och urin. Samarbetet med Sciety resulterade i en lyckad nyemission som fulltecknades på bara två dagar. Capitainers långsiktiga partnerskap med Sciety har också varit avgörande för bolagets strategiska expansion på den amerikanska marknaden. Låt oss ta en närmare titt på Capitainers resa och de milstolpar som har uppnåtts.

Historien om Capitainer

Capitainer grundades 2016 av ett forskarteam från Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), med syftet att förenkla processen för blodprovstagning. Idén till Capitainer föddes när Professor Olof Beck, verksam vid institutionen för klinisk farmakologi vid KI, såg klinikens överfulla väntrum och insåg att blodprovstagning på traditionellt sätt skulle bli en enorm flaskhals i framtiden. Han kontaktade professor Göran Stemme och docent Niclas Roxhed vid KTH för att hitta en lösning på problemet. Tillsammans med PhD Gabriel Lenk och affärskonsult Peter Bräutigam utvecklade de en revolutionerande teknologi som nu är kärnan i Capitainers produkter för egenprovtagning.

Under ledning av VD Christopher Aulin säkrade Capitainer både patent och CE-märkning för sina produkter och nådde ut till kunder över hela Europa. Med en tydlig vision, en egenutvecklad teknologi och ett dedikerat och erfaret team i ryggen, behövdes nu kapital för att förverkliga visionen.

Att välja investeringspartner – och bli vald

För Christopher Aulin och resten av Capitainer-teamet var kompetens och pålitlighet avgörande i valet av investeringspartner.

”Som nybörjare inom extern finansiering stod vi inför en brant inlärningskurva. Sciety var en idealisk partner för vår första finansieringsrunda tack vare deras djupa expertis inom området. De gav oss ovärderligt stöd under finansieringens alla skeden, från att effektivt presentera vår affärsidé till att identifiera lämpliga investerare och hantera det omfattande pappersarbetet”, säger Christopher Aulin, VD för Capitainer.

Capitainer valde Sciety baserat på deras djupgående kunskap inom life science-sektorn och deras rykte om att ha en effektiv investeringsprocess. Scietys detaljerade due diligence-process och deras förtroendeingivande processer var också nyckelfaktorer som påverkade Capitainers val.

”Vi ville samarbeta med ett investeringsbolag som inte bara förstod vår verksamhet och våra utmaningar utan också såg till att investerare kunde förstå vår kärnverksamhet och vår potential. Där stod Sciety ut som den idealiska partnern för Capitainer”, säger Christopher Aulin.

Men det var inte bara Capitainer som valde Sciety som investeringspartner – Sciety valde också Capitainer. Det är en lång process och väldigt få bolag tar sig igenom Scietys grundliga urvalsprocess.

”Scietys noggranna urvalsprocess skiljer dem från andra. De utvärderar hundratals bolag årligen och endast en handfull väljs ut. Det krävs en expert för att hitta guldkornen inom det snabbväxande life science-området – och jag är stolt över att Capitainer representerar en av de få utvalda!” säger Christopher Aulin.

”Scietys expertis omfattar också att ta fram investeringsmaterial, ett område vi hade begränsad erfarenhet av men som är avgörande för att attrahera rätt investerare. Vi uppskattade Scietys djupa kunskap om hur man skapar en tydlig och intresseväckande investerarpresentation.”

Christopher Aulin, vd för Capitainer

Emission fulltecknad på två dagar

Capitainer inledde ett samarbete med Sciety för att resa kapital och för att ta vara på möjligheter inom den växande marknaden för hemprovtagning. Prio ett var att säkra finansiering för att kunna skala upp Capitainers produktion och öka försäljningen.

Intresset från investerare var stort redan från början. Capitainers första emission på 31 miljoner kronor år 2020 fulltecknades på bara två dagar, ett tydligt kvitto på investerarnas förtroende för bolagets vision och potential. Sedan dess har Capitainer rest kapital med Sciety och investerarnätverket Sciety Venture Partners ytterligare tre gånger – 2022, 2023 och 2024. Totalt har Capitainer rest 145 miljoner kronor tillsammans med Sciety. Tack vare finansieringen kan Capitainer påskynda sin produktutveckling, försäljningsinsatser, produktvalideringar och marknadsföringsstrategier.

”I emissionen 2023 fick Capitainer äntligen in det kapital som krävdes för att komma in på den amerikanska marknaden och etablera ett amerikanskt labb”, säger Christopher Aulin.

Effektivt samarbete och gemensamma mål

Genom att arbeta med Sciety kunde Capitainer snabbt säkra finansiering, mycket tack vare ett effektivt samarbete och gemensamma mål. Capitainers teknik för egenprovtagning finns nu på marknaden och bolagets produkter gör det möjligt för patienter att ta exakta blodprov från sig själva när som helst och var som helst och skicka det med vanlig post till ett labb för analys.

Bolagets produkter för egenprovtagning har också använts framgångsrikt vid storskalig screening, exempelvis som analysmetod för COVID-19-antikroppar i en studie utförd av Folkhälsomyndigheten och för övervakning av njurtransplanterade patienter vid Oslo Universitetssjukhus. Framöver kommer Capitainer att fokusera på övervakning och screening inom diabetes samt sköldkörtel- och prostatacancer.

”Sciety är en viktig partner som stöttar oss på olika sätt, även med investerarrelationer och kontakter med nyckelpersoner. De har både stor expertis och ett genuint engagemang för att stötta life science-bolag. Vårt fokus är att nå vår fulla potential som bolag, inte bara nå snabb lönsamhet. Det kräver tid, expertis och kapitaltillskott, och Sciety finns där och stöttar oss längs vägen”, säger Christopher Aulin.

Fortsatt partnerskap för ytterligare tillväxt

När sjukvårdsindustrin går mot vårdlösningar på distans och personlig medicin är Capitainers produkter strategiskt positionerade på den växande marknaden för egenprovtagning. Bolagets lösningar för egenprovtagning underlättar medicinskt beslutsfattande och hälsoresultat genom att möjliggöra tätare övervakning.

Capitainers nuvarande produktportfölj omfattar nu fyra olika provtagningskort och fortsätter att expandera med innovationer för provtagning av urin samt cancerscreening. Partnerskapet med Sciety, som tillför life science-expertis och stöd kring investerarrelationer, är en viktig del av Capitainers pågående tillväxt och produktutveckling.

Läs mer om Capitainer

Letar du efter en finansieringspartner som tillför mer än kapital?

Sciety är en långsiktig investerare och partner till framstående life science-bolag. Vi är inte vilken investerare som helst – Sciety är ett ledande investeringsbolag inom life science, med fokus på Norden. Vi har en djup förståelse för life science och digital hälsa, och vårt mål är att stötta innovativa bolag så att de kan nå sin fulla potential.

Jobbar du på något stort? Då vill vi gärna höra från dig. Mejla oss på financing@sciety.se.

Om du är en investerare som letar efter nästa stora genombrott inom life science och digital hälsa – anmäl dig till Scietys för att få information om investeringsmöjligheter, inbjudningar till våra events och nyheter om vad som är på gång inom life science och digital hälsa.

Ja, håll mig uppdaterad

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.