Sciety investerar i bolag med målsökande strålbehandling mot obotlig cancer

Sciety och nätverket Sciety Venture Partners har investerat 68 miljoner kronor i svenska radioimmunterapibolaget Akiram Therapeutics. I emissionen deltog investmentbolaget Linc AB med 20 miljoner kronor. Akiram utvecklar en ny typ av målinriktad strålbehandling mot obotlig cancer som visat mycket goda resultat i omfattande prekliniska studier.

Framsteg inom diagnostik och behandling av cancer har lett till väsentligt förbättrad överlevnadsgrad, men för en del cancerformer är överlevnadsgraden fortfarande nära noll. För anaplastisk sköldkörtelcancer finns i dag ingen effektiv behandling alls och patienten överlever endast några månader efter diagnos. Behovet av nya terapier är därför mycket stort.

Akiram har utvecklat en helt unik form av målinriktad strålbehandling, som i djurstudier visat en överlevnadsgrad på hundra procent mot bolagets första indikation, anaplastisk sköldkörtelcancer. Tumörer har helt försvunnit med bara en behandling. Läkemedelskandidaten har potential att både bli first-in-class och klassas som särläkemedel.

Läkemedelskandidaten består av Akirams egenutvecklade antikropp – resultatet av många års forskning – i kombination med den radioaktiva komponenten Lutetium 177.

”Målsökande strålterapi är ett nytt snabbväxande fält som bedöms utgöra nästa stora genombrott inom cancerbehandling. Det som ligger till grund för vårt investeringsbeslut är bland annat grundarteamets långa erfarenhet inom fältet, både från akademi och industri, samt starka prekliniska data. Vi ser nu fram emot att delta i bolagets fortsatta resa”, säger Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety.

Akiram har fram tills nu drivit projektet inom akademin, med stöd från bland andra SciLifeLab, VINNOVA och Cancerfonden. De har mycket robusta prekliniska data som bland annat visar att läkemedelskandidaten har stor effekt på mänskliga sköldkörteltumörer i djur utan att orsaka biverkningar eller skador på omgivande vävnad.

”Vi vill tacka Sciety, Sciety Venture Partners och Linc för det stora förtroendet för Akiram och vår läkemedelskandidat. Nu har vi kapital för att med full kraft fortsätta vår satsning och ta nästa viktiga steg på vår spännande resa. Vi ser mycket fram emot att fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat och att inleda kliniska studier fas I”, säger Marika Nestor, vd för Akiram.

”Vi är mycket imponerade av bolagets prekliniska arbete inklusive de enastående studieresultaten. Dessutom har vi högt förtroende för ledningens förmåga att driva både produktionsutvecklingen och den kliniska fas-1 prövningen på ett framgångsrikt sätt. Vi ser fram emot att vara en del av bolagets framtida utveckling”, säger Karl Tobieson, vd för Linc.

Om Akiram Therapeutics

Akiram Therapeutics är ett svenskt radioimmunoterapibolag som utvecklar en målinriktad molekylär strålbehandling baserad på en egenutvecklad antikropp som kombineras med en strålningskomponent. Kandidaten har visat starka resultat i prekliniska studier. Första indikationen är anaplastisk sköldkörtelcancer, en sällsynt diagnos utan botande behandlingsalternativ. Det medför en möjlighet att bli first-in-class och att klassas som särläkemedel. Bolaget ser också stor klinisk potential för andra typer av cancer i sköldkörteln samt i huvud och hals.

Akirams team består av ledande experter inom forskning inom strålningsvetenskap, cancerprecisionsmedicin och läkemedelsutveckling. Bolagets grundare Marika Nestor är en flerfaldigt prisbelönt cancerforskare med över 50 publicerade artiklar.

 

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och kommande investeringsmöjligheter.