Sciety investerar i framtidens cancerdiagnostik med Industrifonden

Sciety investerar 35 Mkr i Elypta som utvecklar en ny metod för diagnosticering av cancer i tidigt skede. I kapitaliseringen deltog Sciety-nätverket tillsammans med Industrifonden, Chalmers Ventures och flera av bolagets befintliga ägare. Det nya kapitalet om totalt 64,8 Mkr ska gå till en studie som förväntas resultera i marknadsgodkännande i Europa och USA.

Elypta grundades vid Chalmers för att utveckla en metod för att i tidigt skede diagnostisera cancer. Metoden bygger på att man mäter metaboliter i blodet och sedan analyserar dessa med bolagets mjukvarulösning. Bolaget inriktar sig initialt på njurcancer för att sedan bredda sig till fler cancerindikationer.

Det nya kapitalet om totalt 64,8 Mkr ska gå till att slutföra produktutvecklingen och genomföra en stor studie på njurcancer som förväntas leda till marknadsgodkännande i Europa och USA. I emissionen deltog Sciety-nätverket tillsammans med Industrifonden, Chalmers Ventures och flera av bolagets befintliga ägare. Från Scietys nätverk investerade riskkapitalbolag och kapitalstarka privatpersoner totalt 35 Mkr.

”Elypta har en intressant lösning som särskiljer sig inom fältet Liquid Biopsy genom att den använder metaboliter istället för ctDNA eller proteiner. Liquid Biopsy är ett starkt växande fält som förväntas få stor betydelse för cancerdiagnosticering. Vi har haft mycket stort intresse från nätverket”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

”Vi har genom Scietys nätverk fått flera riskkapitalbolag och kapitalstarka privatpersoner som nya aktieägare. Sciety har varit en mycket uppskattad samarbetspartner under hela finansieringsprocessen. Nu ser vi fram emot att slutföra produktutvecklingen och genomföra studien på njurcancer som planerats i samarbete med ledande forskare”, säger Karl Bergman, VD för Elypta.

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk specialiserat på nordiska bolag inom life science och health tech. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag för Sciety och dess medinvesterare. Vårt mål är att innovationer inom life science når sin fulla potential.

Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning – anmäl dig här.