Sciety investerar i spjutspetsbolaget NEOGAP Therapeutics

PRESSMEDDELANDE. Sciety genomförde nyligen en investering om drygt 58 miljoner kronor i cellterapibolaget NEOGAP Therapeutics, som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancer med beräknad start under 2022.

DNA-sträng och cancercell i 3D

”Vi är mycket glada för den genomförda emissionen och hälsar alla nya aktieägare välkomna. Nu har vi ett syndikat av kapitalstarka investerare ombord som inte bara delar vår vision utan också utökar vårt nätverk och tillför värdefull life science-kompetens. Vi står nu finansiellt rustade för att genomföra vår första kliniska studie och ser fram emot nästa år med glädje och tillförsikt”, säger Samuel Svensson, vd för NEOGAP.

Det nya kapitalet ska användas för att genomföra en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancerpatienter som förväntas starta under 2022. Kolorektalcancer står för cirka 10 % av alla cancerfall och är den näst vanligaste dödsorsaken inom cancer.

Immunterapi, som nyttjar kroppens eget immunförsvar, är en relativt ny behandlingsform med potential att helt bota cancerpatienter som annars skulle ha låg överlevnadsgrad. Många immunterapier är dock fortfarande förenade med allvarliga biverkningar och otillräcklig effekt, särskilt i solida tumörer som utgör 90 % av alla tumörer.

NEOGAPs individanpassade immunterapi baseras på bolagets egna teknologier och kan kortfattat beskrivas som att man ”förstärker” personens T-celler och målinriktar dem mot cancercellerna. Genom att behandlingen enbart riktas mot tumörspecifika mutationer, så kallade neoantigener, och inte dödar friska celler minskar den potentiella risken för biverkningar avsevärt.

”Behovet av bättre terapier för solida tumörer är stort och vi tror att NEOGAPs neoantigen-baserade cellterapi har möjlighet att göra en avsevärd skillnad för förståelsen och behandlingen av cancer”, säger Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Om NEOGAP

NEOGAP Therapeutics är ett bioteknibolag specialiserat på individanpassad immunterapi inom onkologi. Baserat på de patenterade teknologierna PIOR® och EpiTCer® utvecklar NEOGAP en behandling för solida tumörer genom att identifiera varje patients tumörspecifika mutationer och skapa en skräddarsydd, autolog T-cellsterapi. NEOGAP grundades 2016 och ligger vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet i Stockholm.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumera på nyhetsbrev från Sciety och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.