Sciety-nätverket investerar 22 Mkr i läkemedelsbolag inom kronisk smärta

PRESSMEDDELANDE. Läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny typ av smärtläkemedel väckte stort intresse bland investerare och avslutade nyligen en emission om 22 miljoner kronor med Sciety. I investeringen deltog även Almi Invest med 6,5 miljoner kronor. Det nya kapitalet ska gå till produktion av bolagets läkemedelskandidat PN6047 och regulatoriska säkerhetsstudier.

En förstorande bild av nervceller med nervtrådar, så kallade axoner.

– Vi är mycket glada över det stora intresset från Sciety-nätverket och våra nya aktieägare. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten hos människor som lider av kronisk smärta. Nästa steg är nu att slutföra det prekliniska arbetet för att sedan ta kandidaten vidare till studier på människa, säger Per von Mentzer, vd för PharmNovo.

– PharmNovo adresserar behovet av förbättrade behandlingar mot kronisk smärta, vilket är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Bolaget positionerar sig tydligt genom att utveckla ett läkemedel mot neuropatisk smärta där det i dag saknas adekvata läkemedel. PharmNovo har också ett starkt team med bakgrund inom smärtforskning och Big Pharma och erfarenhet av att ta läkemedelskandidater till klinik och marknad, berättar Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Bolagets huvudkandidat PN6047 har i prekliniska studier på djurmodeller visat lovande resultat både avseende effektivitet och säkerhet. Det nya kapitalet ska användas för att slutföra det prekliniska programmet som omfattar CMC (kemi, tillverkning och kvalitetskontroll) och toxikologiska säkerhetsstudier.

PharmNovo utvecklar läkemedel mot smärta baserat på en ny typ av selektiva deltaopioider, så kallade DORA. Målsättningen är att ge effektiv smärtlindring utan de negativa biverkningarna som är förenade med konventionella opioider. Konceptet syftar till att specifikt aktivera de fördelaktiga delarna av systemet samtidigt som man undviker den typ av aktivering som resulterar i oönskade biverkningar.

Läs fler nyheter här.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.