Sciety och Sciety Venture Partners investerar 16,8 miljoner kronor i Capitainer

PRESSMEDDELANDE. Sciety och Sciety Venture Partners slutförde nyligen en investering på 16,8 miljoner kronor i Capitainer, ett svenskt medtechbolag som har utvecklat unika produkter för egenprovtagning av blod från fingertoppen. Kapitalet kommer att användas till att utöka produktionen samt stärka bolagets säljorganisation i Europa och USA.

Capitainers produkter består av engångs-provtagningskort som bygger på avancerad teknologi som gör det möjligt att ta ett blodprov i hemmet och skicka med vanlig post till labbet för analys. Bolagets produkter är en unik möjliggörare av två stora trender inom hälso- och sjukvård: sjukvårdslösningar på distans och precisionsmedicin, där regelbunden monitorering krävs. De senaste åren har Capitainer attraherat flera högprofilerade kunder och samarbeten i Europa och USA, bl.a. St Thomas Hospital (UK), AstraZeneca och We Venture Capital (del av den globala Werfen-koncernen). Produkternas exakthet och användarvänlighet öppnar upp för en mängd olika användningsområden inom hälso- och sjukvård och andra branscher. Bolagets fokus på innovation och dess snabba utveckling har medfört fortsatt stöd från Sciety och Sciety Venture Partners, som nu investerar i Capitainer för fjärde gången sedan 2020.

”Sciety är glada att återigen investera i Capitainer, tillsammans med nätverket Sciety Venture Partners. Bolaget erbjuder ett helt nytt sätt att lämna blodprov på, som kan underlätta för patienter, speciellt patienter i behov av regelbunden monitorering. Vi ser stor potential i att bolaget kommer att göra ett betydande avtryck på sin marknad med stora fördelar både för patienter och i vården,” säger Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety.”

”Detta riktade tillskott av kapital ger Capitainer möjlighet att accelerera vår expansion och framför allt förstärka vår närvaro i USA där vi också har startat ett eget laboratorium. Vi arbetar nu med stora säljprojekt i flera länder både i Europa och USA. Det starka stödet från våra aktieägare och Sciety stärker och accelererar bolaget i vår fortsatta tillväxt,” säger Christopher Aulin, vd på Capitainer.

Capitainers mål är att positionera sig som den främsta leverantören av lösningar för egenprovtagning. För att uppnå detta mål, och med hjälp av det nyligen erhållna kapitaltillskottet, planerar bolaget att både utöka sin produktion och stärka sin säljorganisation på den europeiska och amerikanska marknaden. Capitainer kommer även att fortsätta utveckla sina samarbeten med globala aktörer och fokusera på att implementera sina produkter i kliniska miljöer för att öka försäljningen och intensifiera sina marknadsföringsinsatser.

Om Capitainer

Capitainer AB, ett svenskt MedTech-bolag grundat 2016, utvecklar och säljer patientcentrerade lösningar för egenprovtagning av blod, plasma och urin. Capitainer utvecklar unika tekniker för att samla upp och torka exakta volymer vätska på lättanvända provtagningskort. Dessa kort kan skickas med vanlig post till laboratorier, utan krav på kyltransport eller specialförpackning. Precisionen och exaktheten i Capitainers produkter är marknadens bästa och likvärdiga med etablerade pipetteringsmetoder. Produkterna är tillämpbara inom flera marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, kliniska biomarkörer, terapeutisk läkemedelsmonitorering, genomik, testning av drogmissbruk och doping samt forskning och utveckling och kliniska studier.

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen. För mer information, besök www.sciety.com/sv och följ oss på LinkedIn.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.