Sciety summerar våren 2023

NYHETER. Våren 2023 har varit en spännande tid för Sciety. Vårt mål är att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik ska bli tillgängliga för människor över hela världen. Därför jobbar vi för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och nå sin fulla potential. Under våren har vi tillsammans med våra portföljbolag tagit viktiga steg i den riktningen.

Låt oss blicka tillbaka på vårens höjdpunkter för Sciety och portföljbolagen!

Vårens framsteg för portföljbolagen – ett urval

Neogap Therapeutics

Cellterapibolaget Neogap Therapeutics fick godkänt av svenska Läkemedelsverket att starta sin kliniska studie för individanpassad cellterapi mot  långt framskriden kolorektalcancer. Under våren gjordes även den första patientrekryteringen i studien. 

Ett samarbete inleddes även med läkemedelsbolaget Cellerys, som kommer att använda Neogaps EpiTCer®-teknologi i en fas II-studie inom multipel skleros (MS). Under våren rapporterade Neogap att forskare vid Karolinska Institutet har gjort upptäckter som förstärker kopplingen mellan Epstein-Barr-viruset (EBV) och multipel skleros (MS), med hjälp av Neogaps EpiTCer®-teknologi. 

I början av sommaren fick Neogap besked om finansiering med mjuka medel från European Innovation Council (EIC). Neogap kommer tillsammans med 50 andra deeptech-bolag att dela på 260 miljoner euro. 

 

Capitainer

Medtech-bolaget Capitainer inledde ett forskningssamarbete med AstraZeneca för att utveckla protokoll för biomarkörer med hjälp av Capitainers produkter för egenprovtagning. Samarbetet syftar till att förbättra patientmångfalden och effektiviteten inom kliniska prövningar. 

Capitainer stärkte även upp bolagets advisory board med Mathias Uhlén – världsledande forskare inom bioteknik och framgångsrik serieentreprenör. 

Capitainer lanserade också en helautomatisk provhanterare som möjliggör storskalig screening och diagnostik med hjälp av bolagets egna blodprovtagningsprodukter. Teknologin minskar effektivt antalet manuella arbetsmoment och reducerar tiden som laboratoriepersonal behöver lägga ner för att förbereda Capitainers prover för analys. Den första enheten levererades till SciLifeLab i Stockholm. 

 

Synartro

Bioteknikbolaget Synartro har fått godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten att starta sin kliniska fas I/IIa-studie på patienter med knäartros – en viktig milstolpe för bolaget. Synartro har utvecklat en substans för en ny, förbättrad behandling av knäartros. Nu jobbar bolaget på att få tillverkningsgodkännande inför studien, som planeras starta vid årsskiftet 2023/2024.

 

Elypta

Diagnostikföretaget Elypta har publicerat forskning som visar på nya möjligheter att tidigt upptäcka cancer. Forskningen, utförd vid Chalmers tekniska högskola av Elyptas grundare, kan öppna upp för nya möjligheter att kommersialisera diagnostiska test som i tidigt skede kan upptäcka flera cancerformer med branschledande kostnadseffektivitet och känslighet. 

Bolaget för nu dialog med kliniker för att undersöka hur man på bästa sätt kan implementera ett sådant test i vården framöver. 

Elypta tilldelades också ett anslag på 1 miljon dollar från Roddenberry Foundation, för sitt innovativa metabolismbaserade test för tidig upptäckt av cancer. Roddenberry Foundation, som är grundad till minne av Star Trek-skaparen Gene Roddenberry, stödjer banbrytande vetenskaps- och teknikprojekt för att bidra till FN:s hållbarhetsmål, och i tuff konkurrens mot företag från 18 länder vann Elypta det största anslaget, Grand Prize.

 

Akiram Therapeutics

Akiram Therapeutics utvecklar en målsökande strålterapi för svårbehandlade cancerformer. I början av året genomförde bolaget en kapitalanskaffning om 68 MSEK, där Sciety Venture Partners och Linc AB investerade. Under våren har bolaget vidareutvecklat sin läkemedelskandidat mot svårbehandlade former av cancer i sköldkörteln. 

Bolaget har även utökat teamet med en Project Manager och Head of CMC samt med rådgivare med olika expertis inom bland annat klinisk utveckling, regulatoriska frågor och affärsutveckling. 

Marika Nestor, vd och medgrundare av Akiram Therapeutics intervjuades i Vetenskapsradion under våren på temat ”Så kan cancer botas med målsökande molekyler”. Lyssna på intervjun här. 

 

Vårens milstolpar för Sciety

Investeringar under våren

I början av året investerade Sciety Venture Partners 68 MSEK i Akiram Therapeutics. I emissionen deltog investmentbolaget Linc AB med 20 miljoner kronor. 

I februari avslutades emissionen i Capitainer.  Sciety Venture Partners investerade totalt 55 MSEK och kapitalet kommer att gå till bolagets fortsatta expansion och implementeringar på fler laboratorier i Europa och USA.

Under våren genomförde Encare en nyemission, som riktade sig främst till befintliga aktieägare. Encare erbjuder en interaktiv SaaS-lösning som hjälper vårdgivare att följa internationella behandlingsriktlinjer före, under och efter större kirurgiska ingrepp. Bolaget reste 16,7 MSEK i emissionen och med det nya kapitalet kommer bolaget att satsa på fortsatt internationell expansion och produktutveckling. 

I skrivande slutför vi det sista arbetet med vår investering i cellterapibolaget Neogap Therapeutics.  

 

Sciety växer – utökar teamet och styrelsen

Scietys verksamhet fortsätter att växa, vilket har lett till flera viktiga rekryteringar under våren. 

I början av året välkomnade vi Johannes Wallén och Vilton Bastiampillai till teamet – båda som investment managers. Under våren har vi haft pågående rekryteringar inom kommunikation och till hösten börjar tre nya medarbetare hos oss, mer information kommer i höst. 

Även Scietys styrelse förstärktes under våren. Tommi Unkuri, partner på Summa Equity, utsågs till ny styrelseledamot vid bolagsstämman den 13 juni. Med omfattande erfarenhet av att bygga och utveckla bolag inom finans och att investera i onoterade life science-bolag blir Tommi Unkuri ett betydelsefullt tillskott till styrelsen.

Det är med stolthet vi blickar tillbaka på vårens milstolpar och gläds åt portföljbolagens framsteg. Vi ser fram emot en händelserik höst.

Vi på Sciety önskar dig en härlig och avkopplande sommar!

 

Få nyheter och inbjudningar direkt till din inkorg

Anmäl dig till Scietys nyhetsbrev för att få nyheter och uppdateringar om kommande investeringsmöjligheter.

Anmäl dig

 

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls.

Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien.

Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen.

Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar