Sciety Venture Partners – investerarnätverket som stöttar innovationer inom life science

Vi på Sciety vill inte att viktiga vetenskapliga framsteg ska fastna i labbet. Därför stöttar vi utvalda, innovativa bolag inom life science och digital hälsa. Med en djup förståelse för life science är vi en långsiktig partner till framstående tillväxtbolag i branschen.

Sciety investerar alltid tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, på samma investeringsvillkor som medlemmarna i nätverket. Sciety Venture Partners består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Många av medlemmarna i nätverket har omfattande erfarenhet inom life science-området, exempelvis som forskare, entreprenör eller investerare.

Låt oss lära känna några av medlemmarna i Sciety Venture Partners bättre, och höra varför de tycker att det är extra intressant att investera i och stötta onoterade bolag inom life science.

Några av medlemmarna i Sciety Venture Partners

Bengt Julander, grundare av Linc

Bengt Julander har över 40 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Han började sin karriär på Astra 1978 och gick sedan vidare till Baxter under 1980-talet. Som entreprenör har Bengt Julander varit med i starten av bland andra Calliditas, Sedana och Linc. Linc har sedan utvecklats till ett publikt investmentbolag med publika och privata life science-investeringar.

Bengt Julanders erfarenhet och engagemang inom life science har gjort honom respekterad i branschen. Hans meritlista visar på hans förmåga som affärsman och hans stora engagemang för att främja tillväxt inom life science. Beng Julander är en av Scietys Senior Advisors. 

Tommi Unkuri, partner/medgrundare Summa Equity

Tommi Unkuri har omfattande erfarenhet av att bygga och utveckla bolag, och att investera i onoterade life science-bolag. Han är partner och medgrundare av Summa Equity, ett private equity-bolag med starkt impact-fokus. Summa Equity investerar i bolag med framstående lösningar på globala utmaningar och Tommi Unkuri har etablerat bolagets investeringsområde Changing Demographics – inriktat på vård och life science. Summa Equity förvaltar tillgångar på ca 5 miljarder EUR.

Tommi Unkuri ansvarade även för Summa Equitys förvärv av Olink samt den efterföljande försäljningen av Olink till Thermo Fischer för 3,1 miljarder USD. Han har tidigare arbetat på Nordic Capital och Morgan Stanley.

Tommi Unkuri är styrelseledamot i flertalet styrelser, bland annat Olink Holding AB och Sciety.

"Jag är privatinvesterare i ett antal privata life science-bolag i Norden, Europa och USA. Detta är en sektor som har stark underliggande efterfrågan och stora underliggande marknader. Det är också en sektor som drivs av innovation, där bolagen kan ha en positiv inverkan på sjukvården och för patienter, och där man som investerare kan få bra avkastning baserat på dessa karakteristika."

Anna Kälvemark, grundare och vd för Complyit

Anna Kälvemark är en framträdande ledare och entreprenör inom life science. Hon är grundare och vd för Complyit, ett ledande konsultbolag inom life science, som hon har tagit från startup till vinstdrivande verksamhet med en omsättning på 120 miljoner . Complyit har fått flera utmärkelser, bland annat Gasellföretag av Dagens Industri och Superföretag av Veckans Affärer. Anna Kälvemark fick också utmärkelsen Årets Företagare Stockholm Stad 2023.

Anna Kälvemark har lång erfarenhet av bolagsstyrning och Regulatory Compliance inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Hon är även styrelseledamot i Scietys portföljbolag Neogap Therapeutics.

"Vi vill investera i och stötta en framtidsbransch som vi själva är en del av och som i förlängningen kommer vara till nytta för en stor del av mänskligheten. Eftersom vi är verksamma inom life science kan vi, utöver det finansiella tillskottet, även bidra med specialistkompetens och erfarenhet från en bransch som ibland är mycket kompetensintensiv. Det är också roligt att Sverige har lyckats få fram så många nya spännande life science-bolag och dessa vill vi hjälpa framåt."

Tore Curstedt, docent i medicinsk och fysiologisk kemi och forskare vid Karolinska institutet

Tore Curstedt är en banbrytande forskare inom life science. Han har arbetat med forskning på Karolinska Institutet i över 50 år. Tillsammans med Bengt Robertson tog Tore Curstedt fram preparatet Curosurf (Curstedt-Robertson-surfactant) – ett läkemedel som hittills har räddat livet på över en miljon för tidigt födda barn världen över. Varje år behandlas cirka 300–500 000 för tidigt födda barn med Curosurf globalt. 

Tore Curstedt har fått många priser och utmärkelser för sin banbrytande insats, bland annat

Tore Curstedt är fortsatt aktiv som forskare, och arbetar på en ny syntetisk variant av läkemedlet Curosurf, med potential att i framtiden hjälpa mångdubbelt fler barn.

"Sciety har en mycket gedigen kunskap inom life science där de från ett stort antal onoterade bolag väljer ut ett fåtal som förefaller mycket lovande. Efter att ha studerat dessa bolags vetenskapliga produktion samt lyssnat på bolagens presentationer hos Sciety har jag ett bra underlag för mina investeringar."

Mats Nilsson, professor i biokemi/molekylär diagnostik, forskare och entreprenör

Mats Nilsson är en framstående professor i biokemi/molekylär diagnostik vid Stockholms universitet och forskare vid SciLifeLab. Han är en globalt erkänd expert när det gäller att utveckla banbrytande teknologier för sjukdomsövervakning och molekylär diagnostik. Han har bland annat banat väg för så kallade padlock probes och deras tillämpning inom exempelvis genomik, cancer och infektionsdiagnostik.

Mats Nilssons forskning fokuserar på utvecklingen av ny teknik för att analysera genetiska material på enkla cellnivåer. Hans arbete inom spatial genomik har gjort honom till en auktoritet inom området och hans forskningsresultat används brett både akademiskt och kliniskt.

Mats Nilsson är även medgrundare av flera biotechbolag såsom Olink, Q-linea, Halo Genomics, EMPE Diagnostics och Cartana. Mats Nilsson är en av Scietys Senior Advisors.

Investera i ett friskare samhälle med Sciety Venture Partners

Scietys mål är att skapa ett friskare samhälle genom att investera i innovativa bolag inom life science och digital hälsa. Genom åren har vi genomfört en rad framgångsrika investeringar tillsammans med ledande riskkapitalbolag inom life science i Europa. Sedan starten har Sciety tillsammans med Sciety Venture Partners investerat över 1 miljard SEK i 25 bolag, där 8 av dessa bolag har förvärvats eller börsnoterats framgångsrikt. Läs mer om Sciety Venture Partners.

"Vi investerar i bolag som har potential att göra verklig skillnad i människors liv, med filosofin att avkastning och impact ska gå hand i hand."

Vill du vara med och skapa ett friskare samhälle genom att investera i innovativa bolag inom life science och digital hälsa?

Som medlem i Sciety Venture Partners får du inbjudningar till våra investerarevents, där du kan träffa nyckelpersoner inom bolagen och likasinnade investerare. Anmäl dig till vår inbjudningslista för att få exklusiv information om investeringsmöjligheter i Norden.

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.