Scietys portföljbolag Neogap reser 83 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE. Sciety och Sciety Venture Partners har investerat 54 miljoner kronor i Neogap Therapeutics (Neogap), ett svenskt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer med hjälp av två nydanande teknologier. Bolaget har även tilldelats drygt 29 miljoner kronor i innovationsstöd från EU. Kapitalet kommer att användas för att genomföra bolagets pågående kliniska fas I/IIa-studie med patienter med kolorektalcancer.

Neogaps immunterapi använder sig av patientens egna immunceller för att skapa en skräddarsydd behandling som är anpassad efter patienten och dennes specifika tumörceller. Terapin är baserad på bolagets teknologier PIOR® och EpiTCer® vilka använder sig av avancerade tekniker för att specifikt rikta in sig på cancerceller och förstöra dem och samtidigt minimera skadorna på friska celler.

Investeringen på 54 miljoner kronor från Sciety och Sciety Venture Partners samt innovationsstödet om 29 miljoner kronor från EIC Accelerator, ett prestigefyllt finansieringsprogram inom Europeiska unionen, kommer att användas för att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie med patienter med kolorektalcancer. Studien som startade under andra kvartalet 2023 har som primär målsättning att visa att behandlingen är säker, men bolaget kommer även att undersöka tecken på behandlingseffekt, bland annat genom att mäta tumörtillväxt och tumörspridning.

Sedan den första investeringen från Sciety och Sciety Venture Partners år 2021 har Neogap slutfört den prekliniska utvecklingen, ansökt och fått godkännande för den kliniska fas I/IIa-studien på patienter med kolorektalcancer och därmed tagit kandidaten från preklinisk till klinisk utveckling. Bolaget går i bräschen för en ny typ av individanpassad behandling av cancer. Deras immunterapi kombinerar spjutspetsforskning inom cancer och immunologi med målsättningen att kunna behandla cancerpatienter som inte blir hjälpta av dagens behandlingar. Detta har medfört det fortsatta stödet från Sciety och Sciety Venture Partners, som investerar i Neogap för andra gången.

Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety, kommenterar: ”Vi är glada över att återigen investera i Neogap och på så sätt kunna bidra till viktiga framsteg inom cancerbehandling. Bolaget har ett unikt tillvägagångssätt som tar avstamp i insikten att varje cancer är unik och skiljer sig mellan olika patienter och tumörer. Genom att använda egenutvecklade algoritmer för maskininlärning och patenterad teknik för att träna patientens egna T-celler att angripa cancercellerna, utvecklar bolaget en helt individbaserad behandling. Bolagets första indikation, kolorektalcancer, är den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer, så här finns det ett stort medicinskt behov”.

Samuel Svensson, VD för Neogap, tillägger: ”Det fortsatta stödet från Sciety och Sciety Venture Partners gör att vi kan fortsätta vår kliniska utveckling, med möjlighet att faktiskt behandla patienter. Vårt långsiktiga mål är att bidra till förbättrad livskvalitet och överlevnadsgrad för cancerpatienter och i Sciety har vi en kapitalstark partner som delar vår vision och också bidrar med erfarenhet och kompetens inom vår bransch”.

Kontaktperson

Andreas Lindblom, Managing Partner, Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, telefon 070-375 73 73

Samuel Svensson, VD, Neogap: samuel.svensson@neogap.se, telefon 073-354 21 94

Om Neogap Therapeutics

Neogap Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer med hjälp av patientens egna celler. Terapin baseras på bolagets två teknologier PIOR® och EpiTCer®, PIOR® är en avancerad mjukvara som använder DNA-sekvenseringsdata från patienten och maskininlärning för att välja ut tumörspecifika mutationer. Därefter används EpiTCer® för att föröka de T-celler som kan känna igen de utvalda tumörspecifika målstrukturerna. Neogap Therapeutics ligger vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet i Stockholm. För mer information om Neogap och dess innovativa forskning, besök bolagets hemsida neogap.se och följ Neogap på LinkedIn.

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen. För mer information, besök www.sciety.com/sv och följ oss på LinkedIn.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här 


Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.