Scietys portföljbolag PharmNovo rapporterar positiva resultat i klinisk fas I-studie

PRESSMEDDELANDE. Scietys portföljbolag PharmNovo, ett svenskt läkemedelsbolag baserat i Lund, rapporterar positiva resultat i sin kliniska fas I-studie av en läkemedelskandidat som ska behandla nervsmärta – ett område där det idag saknas säkra och effektiva behandlingar. Bolaget meddelar idag att de primära resultaten från studien visar att kandidaten är säker och väl tolererad i doser som förväntas vara tillräckliga för att uppnå smärtlindring. Sciety såg tidigt potentialen i PharmNovo och investerade redan när bolaget befann sig i preklinisk fas tillsammans med Karolinska Development.

Scietys portföljbolag PharmNovo, ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas baserat i Medicon Village i Lund, meddelar i ett pressmeddelande positiva primära resultat, så kallade headline results, i bolagets fas I-studie av läkemedelskandidaten PN6047 för nervsmärta. Studieresultaten visar att kandidaten är både säker och tolererbar i de doser som förväntas ge lindring av nervsmärta. Kandidaten uppvisade inga tecken på biverkningar som andningsdepression, beroende eller kardiovaskulära problem som förekommer vid andra behandlingar som förskrivs vid nervsmärta. Nyheten har uppmärksammats av både Bloomberg och Swedbank.

Studien inleddes i augusti 2022 och inkluderade 104 deltagare uppdelade i grupper om 8 deltagare, där 6 fick läkemedelskandidaten och 2 fick placebo-preparat. I studien testades både behandling med en enkel dos (Single Ascending Dose, SAD) och med upprepade doser (Multiple Ascending Dose, MAD).

Per von Mentzer, vd för PharmNovo, kommenterar: ”Vi har nått en viktig milstolpe med vår fas I-studie, och jag är oerhört stolt över vårt team. Vårt arbete med att omdefiniera behandling av neuropatisk smärta tar stadiga steg framåt”. 

Jesper Kjerulff, COO på PharmNovo, säger: ”Angående utvecklingen av PN6047 kan vi stolt säga att vårt track record mäter sig väl med de ledande aktörerna i läkemedelsbranschen. Vi har med framgång genomfört både en preklinisk studie och en fas I-studie – varje del inom loppet av ett år – med mycket tillfredsställande resultat”.

PharmNovo förbereder för närvarande bolagets kliniska fas II-studie på personer med allodyni – en typ av nervsmärta där även lätt beröring kan orsaka stark smärta. Målet är att behandla den första patienten i mitten av 2024.

Sciety investerade i PharmNovo år 2020 när bolaget befann sig i preklinik och följde därefter upp med en investering 2022 inför bolagets fas I-studie. I emissionen deltog även Karolinska Development AB.

Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety, kommenterar: ”Vi gläds åt de positiva resultaten – inte minst eftersom PharmNovo nu kommit ett steg närmare i att kunna erbjuda en ny typ av behandling för personer som idag saknar bra behandlingsalternativ. Nervsmärta är något som drabbar en ansenlig del av befolkningen och den är ofta långvarig, därför är vi extra stolta över PharmNovos framgångar och ser fram emot att fortsätta följa bolagets tillväxt och finansiera deras utveckling”.

Kontaktperson

Andreas Lindblom, Managing Partner, Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, telefon 070-375 73 73

Per von Mentzer, VD, PharmNovo: per.von.mentzer@pharmnovo.com, telefon 070-544 32 50

Om PharmNovo

PharmNovo AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot neuropatisk smärta – ett område där det i dag saknas tillräcklig behandling. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av neuropatisk smärta i djurmodeller. Bolaget ser också klinisk potential inom andra områden: kronisk hosta och symtom på opioidabstinens. PharmNovo har sitt huvudsäte i Medicon Village i Lund och grundades 2008 av Dr. Bengt von Mentzer, som har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och smärtforskning på Astra Zeneca. Teamet består av namnkunniga forskare inom akademi och industri och bolaget har ett omfattande internationellt nätverk av ledande expertrådgivare. För mer information, besök pharmnovo.com och följ PharmNovo på LinkedIn.

Om Sciety

Sciety är ett ledande investeringsbolag, med fokus på Norden. Vi jobbar för att innovativa bolag inom life science och digital hälsa ska växa och bli framgångsrika. Vi investerar tillsammans med investerarnätverket Sciety Venture Partners, som består av family offices, privata investerare och riskkapitalbolag. Vårt mål är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential, så att vetenskapliga genombrott inom medicin och teknik kan bli tillgängliga för människor över hela världen. För mer information, besök www.sciety.com/sv och följ oss på LinkedIn.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här 

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.