Snart kan du bli delaktig i Lipigon – de ska råda bot på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter

Idag lever över 350 miljoner människor i världen med någon sällsynt kronisk sjukdom varav ungefär hälften är barn. Trots att sjukdomarna ofta begränsar både livslängd och livskvalitet finns det endast behandlingar för ungefär 5% av sjukdomarna. Det vanligaste sjukdomsområdet är cancer följt av metabola sjukdomar.

 

 

Lipigon fokuserar på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter

Läkemedelsbolaget Lipigon utvecklar läkemedel mot sällsynta sjukdomar orsakade av störningar i kroppens hantering av fetter. Fetter är viktiga byggstenar och signalbärare i kroppen men om fetterna ansamlas i ”fel” organ orsakar de ofta allvarliga funktionella störningar. Störningar i kroppens hantering av fetter kan bland annat orsaka metabola sjukdomar genom att ämnesomsättningen påverkas.

Lipigon fokuserar inledningsvis på den genetiska sjukdomen HoFH som leder till förhöjda kolesterolnivåer i blodet och kan orsaka hjärt-kärlsjukdom i mycket tidig ålder. Flera av de som lever med sjukdomen får inte tillräcklig behandlingseffekt med dagens läkemedel eller drabbas av allvarliga biverkningar.

Lipigons andra program syftar till att utveckla ett läkemedel mot Lipodystrofi som karakteriseras av komplett eller delvis avsaknad av fettvävnad. Konsekvensen blir att levern lagrar mycket fett vilket kan orsaka bland annat mag-tarmproblem och tidig diabetes typ 2. Lipodystrofi leder ofta till frekventa besök på akutmottagningar och förkortad livslängd med flera decennier.

 

Stort behov av nya behandlingar mot sällsynta sjukdomar

Det finns idag ett stort behov av nya behandlingar mot sällsynta sjukdomar och den globala marknaden förväntas öka med i snitt 11% per år från 2018 till 2024, vilket är dubbelt så snabb tillväxt som för den konventionella läkemedelsmarknaden. År 2024 förväntas särläkemedel stå för en femtedel av all försäljning av förskrivningsläkemedel.

Den snabba ökningen beror delvis på att läkemedelsbolag som utvecklar särläkemedel får olika former av stöd i processen för marknadsgodkännande och fördelar avseende patenttid samtidigt som de ofta kan ta mer betalt för läkemedlet.  Syftet med lättnaderna är att underlätta utvecklingsprocessen så att människor med sällsynta sjukdomar ska få tillgång till läkemedel av samma kvalitet som människor med vanligt förekommande sjukdomar.

 

Snart kan du bli delaktig i Lipigons fortsatta utveckling

Lipigon har tre pågående läkemedelsprogram varav ett beräknas nå kliniska studier redan år 2020. Snart kan du bli delaktig i bolagets fortsatta utveckling.

Anmäl dig här för att få mer information om bolaget och inbjudan till presentationer med ledningen direkt i mejlen.

 

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde för fler. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar. Läs mer om Sciety.