Christina Sterner

Back Office Manager

Med över 14 års erfarenhet inom försäkringsbranschen har Christina utvecklat en stark organisationsförmåga och ett skarpt öga för detaljer. Under sin karriär har hon haft roller som manager, projektledare och ansvarig för regelefterlevnad, där hon ofta har varit spindeln i nätet mellan olika avdelningar och agerat verksamhetsstöd till kollegor i organisationen i olika frågor.

Innan Christina började på Sciety arbetade hon som Operational Compliance Officer på Aon Sweden, där hon ansvarade för att granska regelefterlevnad, säkerställa att företaget följde interna policys och relevanta lagar, samordna revisioner och leda projekt inom riskhantering.

På Sciety är Christina ansvarig för all investeringsrelaterad administration, regelefterlevnad och support gentemot investerare – en roll där hennes expertis inom processer, administration och hennes sociala förmågor kommer väl till pass.