Erik Hjelmstedt

Chairman of the Board

Erik har lång erfarenhet av ledningsarbete som ekonomichef och operativ chef inom tech- och mediebranschen. Han arbetar för närvarande som COO på Nordstjernan.

Som fd Nordenchef inom det digitala hälsovårdsföretaget KRY spelade Erik en avgörande roll i bolagets resa från startup till framgångsrik och snabbt växande vårdgivare. Innan dess har Erik haft flera ledande befattningar inom Schibsted-koncernen, bland annat som COO. Erik har också varit styrelseledamot i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Under hela sin karriär har Eriks kompetens inom strategi, verksamhetsledning och finansiell styrning skapat stort värde inom de bolag han har varit verksam i.

Erik har varit styrelseordförande i Sciety sedan 2017 och har haft en nyckelroll i att forma bolagets strategi. Han har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.