Johannes Wallén

Investment Manager

Johannes har över 15 års erfarenhet från bank och finans. Han har haft flera nyckelroller inom Danske Bank, närmast som chef för Business Management inom Private Wealth Management.
I rollen ingick Johannes i ledningsgruppen för Sverige och fokuserade på strategi och att stödja ledningsgruppen i strategiska beslut.

Johannes hade även rollen som Head of Client Service Management, där han var kundansvarig för Danske Banks största företagskunder och institutionella kunder. Han hade tidigare även en roll på Danske Bank som Relationship Manager, där han ansvarade för kundrelationer med bland annat investeringsfonder, pensions- och försäkringsbolag och banker.

Under hela sin karriär har Johannes arbetat nära människor och han drivs av att skapa mervärde för kunder såväl som medarbetare.

Johannes har en magisterexamen i finans från Linköpings universitet.