Karl-Fredrik Johannesson

Investment Manager

Karl-Fredik Johannesson_Investment Manager_Sciety

Karl-Fredrik har gedigen erfarenhet från finansbranschen där han har arbetat med investeringar, M&A och aktieanalys. Med över fem års erfarenhet från Hjalmarsson & Partners som M&A Associate har han varit involverad i alla delar av transaktionsprocessen, från att utarbeta den inledande pitchen till att förhandla om pris och villkor. Han har lång erfarenhet av att analysera bolag och marknadssegment ur ett operationellt såväl som finansiellt perspektiv.

Karl-Fredrik har även arbetat på Twig Ventures som Investment Manager, där han ledde hela investeringsprocessen – från att identifiera investeringsobjekt till att genomföra investeringar. Han byggde upp den interna strukturen för investeringsstrategi, gjorde finansiella analyser och bidrog som rådgivare till bolagens ledning efter genomförd investering.

Karl-Fredrik har en examen från Handelshögskolan i Göteborg. Som investment manager på Sciety har han daglig kontakt med life science-bolag och är ansvarig för att analysera potentiella investeringar och investeringsvillkor.