Malin Bergenstål

Project Manager

Malin Bergenstål är en erfaren projektledare och ekonomichef med bakgrund inom privat sjukvård, bland annat genom ledande befattningar hos Praktikertjänst och Aleris. I sin roll som ekonomichef har hon utöver det övergripande ekonomiska ansvaret även arbetat med områden som offentlig upphandling, projektledning, M&A, processer för bolagsgranskning och systemimplementering. Malin har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

I sin roll som CFO för Aleris Gastroentrologi hade Malin en viktig roll vid förvärvet av Prolivas dotterbolag från Praktikertjänst AB. Efter förvärvet ledde Malin både omorganisation och affärsövergång, som bland annat medförde konsolidering av tre endoskopienheter.