Teodora Andonova

Associate

Teodora Andonova_Associate_Sciety

Teodora Andonova har en doktorsexamen (PhD) i medicin från Karolinska Institutet och drivs av att främja forskning och innovation inom life science. Under hennes doktorandstudier fokuserade Teodora på att utforska nya behandlingar för cancertyperna neuroblastom och medulloblastom.

Teodora anser att forskningsresultat borde ha en tydligare samhällspåverkan, något hon har fördjupat sig i genom olika kurser som "Exploring Entrepreneurial Opportunities in Research" på Stockholm School of Entrepreneurship.

På Sciety är Teodora ansvarig för att träffa life science-bolag och analysera deras forskning och affärscase, för att identifiera de bolag som har potential att bli ledande inom sitt område.

Teodora har flera publicerade forskningsartiklar, inklusive studier om effekterna av att rikta in sig på fibroblasttillväxtfaktorreceptorn (FGFR) och fosfoinositid-3-kinas-signalvägar (PI3K) i medulloblastomcellinjer och hämningen av Rho-associerat kinas för att undertrycka medulloblastomtillväxt.