Tommi Unkuri

Member of the Board

Tommi Unkuri_Board Member_Sciety_2

Tommi Unkuri har omfattande erfarenhet av att bygga och utveckla bolag inom finans och att investera i onoterade life science-bolag.

Tommi Unkuri är partner och medgrundare av Summa Equity, ett private equity-bolag med starkt impact-fokus där han har etablerat investeringsområdet Changing Demographics - inriktat på vård och life science. Tommi Unkuri arbetade tidigare på Nordic Capital och Morgan Stanley.

Tommi Unkuri är styrelsemedlem sedan juni 2023. Han har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.