Ny diagnostiklösning kan minska dödligheten i en av världens vanligaste infektionssjukdomar

Idag vill Sciety uppmärksamma Världstuberkulosdagen (World TB Day) som syftar till att belysa de omfattande hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av tuberkulos. Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna men också andra organ. Det är en luftburen smitta som sprids när en person med tuberkulos hostar eller nyser.

En fjärdedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterier och varje år insjuknar över 10 miljoner människor i tuberkulos. Tuberkulos är den infektionssjukdom som tar flest människoliv i världen varje år. Mer än 4 000 människor om dagen dör i sjukdomen vilket kan sättas i relation till att det uppmärksammade Ebolautbrottet som pågick i Västafrika år 2013 till 2016 tog drygt 11 000 människors liv totalt. Tuberkulos skördar alltså motsvarande antal människoliv på bara några dagar.

Att dödligheten är så hög beror delvis på att dagens diagnostikmetoder är otillräckliga. En tredjedel av de som drabbas av tuberkulos är odiagnosticerade eller saknas i rapportering och två tredjedelar av de som har antibiotikaresistent tuberkulos diagnosticeras felaktigt. I världshälsoorganisationens (WHO:s) kamp för att utrota tuberkulos prioriteras bland annat behovet av säkrare, snabbare och enklare diagnostik. Tidig diagnos och rätt behandling är nyckeln till att minska smittspridning och rädda liv.

På global nivå spenderas cirka 65,3 miljarder kronor per år för att diagnosticera, förebygga och behandla tuberkulos. Marknaden för tuberkulosdiagnostik uppgår till cirka 19,3 miljarder kronor per år och år 2025 förväntas den uppgå till 36,2 miljarder kronor.

Sciety kommer inom kort att finansiera ett bolag som vill minska den höga dödligheten i tuberkulos. Bolaget utvecklar en enkel och effektiv DNA-baserad diagnostiklösning. Bolagets engångstest kan identifiera tuberkulosbakterien och även detektera om bakterien är resistent mot olika sorters antibiotika så att rätt behandling kan sättas in. Målsättningen är att förse kliniker världen över med testet, vilket skulle möjliggöra snabbare start av korrekt behandling. Bolaget planerar lansering i Indien, som är världens största marknad för tuberkulosdiagnostik, redan under 2021.

Intresserad av att få mer information om bolaget?

Om du vill veta mer om bolaget och få inbjudan till presentationer med bolagets ledning anmäl dig här. Presentationerna kommer att hållas digitalt.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått vår urvalsprocess och erbjuder investerarnätverket att delta på samma villkor. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.