Växande intresse för femtech och kvinnors hälsa

INSIKT. Femtech och kvinnors hälsa är ett område som traditionellt har varit både underfinansierat och undertjänat, men på senare år har en ökad medvetenhet om betydelsen av kvinnors hälsa och potentialen för marknadstillväxt växt fram.

I USA meddelade landets första dam, Dr Jill Biden, nyligen en tilldelning på 100 miljoner dollar i federala medel riktade till tidiga stadier av forskning och utveckling inom kvinnors hälsa. Ökad finansiering kan vara på väg även på hemmaplan. Förra året fick Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) tillsammans med Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera forskningsbehov inom området kvinnors hälsa.

Femtech, en term som omfattar tekniska innovationer utformade för att förbättra kvinnors hälsa, anses vara en av de mest lovande nischmarknaderna inom medtech. Den globala femtech-marknaden förväntas växa från 6,7 miljarder USD 2023 till cirka 20,6 miljarder USD 2030. Detta belyser inte bara den ekonomiska potentialen utan understryker också det kritiska behovet av fortsatta investeringar och innovation inom området.

Genom att ta itu med hälsoutmaningar som specifikt berör kvinnor kan femtech revolutionera medicinområdet genom mer personliga och effektiva vårdlösningar. Vi på Sciety följer området med spänning.

Få nyheter och inbjudningar från Sciety

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.

Anmäl dig här

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.