Investeringar i teknik för psykisk hälsa ökar

Vi vill uppmärksamma att det idag är World Mental Health Day.

Den vanligaste psykiska sjukdomen är depression och majoriteten som lider av svår psykisk ohälsa får inte behandling, även i utvecklade länder. Investeringar i teknik för psykisk hälsa har ökat markant de senaste åren och Google har nyligen lanserat ett initiativ i USA för att hjälpa personer som lider av depression i ett så tidigt stadium som googling om sjukdomen. I framtiden siktar tekniken på att minska psykisk ohälsa med hjälp av bland annat automatiserad diagnostisering, proaktiv vård och behandling med AI som komplement.