49 Mkr till EMPE Diagnostics med fokus på snabbdiagnostik av tuberkulos

PRESSMEDDELANDE. EMPE Diagnostics som har utvecklat snabbtest för diagnosticering och resistensbestämning av tuberkulos, världens dödligaste infektionssjukdom, har nyligen avslutat en emission om 23,5 miljoner kronor med Sciety och även erhållit bidrag om 25 miljoner kronor från EU Horizon 2020. Kapitalet ska gå till att färdigställa bolagets produktionsanläggning och till försäljning. 

Bild på lunga med tuberkulos och närbild på mycobacterium tuberculosis.

I Indien, som är EMPE Diagnostics första marknad, är multi-resistent tuberkulos ett stort folkhälsoproblem men tuberkulos är också ett stort problem i andra delar av världen. I och med att bakterien som orsakar tuberkulos kan smitta genom en hostning är det viktigt att snabbt sätta in korrekt behandling för att minska smittspridning.

Långa behandlingstider och otillräckliga diagnostikmetoder gör dock att det i dag kan ta lång tid, upp till ett halvår, för personer som diagnosticerats med tuberkulos att få behandling med rätt antibiotika. Världshälsoorganisationen uppskattar att en tredjedel av alla fall är odiagnosticerade och att två tredjedelar av de som har antibiotikaresistens får felaktig diagnos.

Kapitalet från Sciety-nätverket om 23,5 miljoner kronor ska gå till EMPE:s etablering i Indien, som globalt sett är den största marknaden för tuberkulosdiagnostik. Bolaget har nyligen avslutat en klinisk studie på tre internationella sjukhus samt Dr. Lal Path Labs, en av Indiens största laboratoriekedjor för diagnostik.

– Vi ser nu fram emot att slutföra arbetet med att sätta upp vår produktionsanläggning i Indien. När den är på plats kan vi börja producera testkit enligt de standarder som krävs för att ansöka om marknadsgodkännande för försäljning för kliniskt bruk i Indien, berättar Pavan Asalapuram, vd och medgrundare av EMPE Diagnostics.

I december 2020 blev EMPE beviljade ett bidrag om cirka 25 miljoner kronor från Europeiska Innovationsrådet (EIC) inom programmet för forskning och innovation, Horizon 2020.

– Vår målsättning är att kunna göra stor skillnad för väldigt många människor eftersom man med vårt test kan få tillförlitliga resultat på bara någon timme och till en lägre kostnad än med befintliga test. Det gör att kliniker kan påbörja behandling med rätt antibiotika redan vid första vårdkontakten, säger Pavan Asalapuram.

Andreas Lindblom, vd för Sciety kommenterar:
– Behovet av snabbdiagnostik vid pandemier har aldrig varit mer tydligt. I Sverige har vi under lång tid varit förskonade från tuberkulos, men den pågående corona-pandemin har verkligen visat hur viktigt det är med snabb diagnostik. Tuberkulospandemin dödar ungefär 1,5 miljoner människor om året och här kan effektivare diagnostiklösningar göra stor skillnad. Det är därför glädjande att EMPE nu har säkrat närmare 50 miljoner kronor för bredare marknadsetablering.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumera på nyhetsbrev från Sciety och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.