Athera Biotechnologies reser 55 Mkr med hjälp av Sciety

Läkemedelsbolaget Athera Biotechnologies avslutade i veckan en emission om totalt 55 Mkr där Industrifonden, Östersjöstiftelsen och Sciety-nätverket deltog. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas 2-studie och bolaget siktar på ett förvärv från en större aktör efter att studien är genomförd.

Athera Biotechnologies utvecklar en läkemedelskandidat för en indikation inom hjärt-kärlsjukdomar där det idag saknas tillräcklig behandling. Efter framgångsrika fas 1-studier har nu bolaget rest kapital för att genomföra en klinisk fas 2-studie varpå förvärv från ett större läkemedelsbolag förväntas. Studierna kommer att genomföras på elva sjukhus och för ett par veckor sedan behandlades den första patienten.

“Behandling inriktad på inflammation förväntas bli nästa stora genombrott för att minska dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom, och vår läkemedelskandidat har stor potential att bli först med den nya mekanismen,” säger styrelsens ordförande Gunnar Olsson i ett pressmeddelande.

I emissionen som ska finansiera studien deltog flera av bolagets befintliga aktieägare, däribland Industrifonden, Linc AB och Östersjöstiftelsen.

”Athera utvecklar ett biologiskt läkemedel för att minska risken för hjärtsvikt efter hjärtinfarkt genom att behandla inflammation i kärlväggarna. Idag finns det inga godkända läkemedel för att behandla inflammationen men klinisk evidens från en storskalig studie visar att det är ett effektivt sätt att minska risken för insjuknande. Athera ligger i framkant inom detta viktiga område och är dessutom väl positionerade för ett förvärv inom par år vilket är attraktivt för oss och investeringsnätverket”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

”Athera valde att arbeta med Sciety eftersom de har en effektiv process för kapitalanskaffning kombinerat med specialistkompetens inom life science och ett starkt nätverk av investerare. Med hjälp av Sciety kunde Athera på kort tid genomföra emissionen. Både ledning och ägare är mycket nöjda med samarbetet”, berättar Carina Schmidt, VD för Athera Biotechnologies.


Om Athera Biotechnologies AB

Athera utvecklar antiinflammatoriska läkemedel för behandling av hjärt-kärlsjukdom och tillstånd med stora medicinska behov, med fokus på läkemedelskandidaten ATH3G10. Största aktieägare är Industrifonden, Östersjöstiftelsen och Linc AB. Athera har precis avslutat en emission med Sciety.

Mer från Sciety

Sciety är specialiserade på investeringar i onoterade bolag inom life science. Vill du få inbjudningar till investerarpresentationer och nyheter från oss direkt i mejlen? Anmäl dig här.