Athera startar klinisk studie i hjärtsvikt med ny anti-inflammatorisk antikropp

Den första patienten har behandlats i studien med en ny terapeutisk antikropp från Athera. Studien genomförs på 11 sjukhus och inkluderar patienter med akut hjärtinfarkt och hög risk att utveckla hjärtsvikt.

“Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och överlevnaden 5 år efter insjuknande är sämre än i många cancer-former.” säger Professor Stefan James på Kardiologkliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Huvudkoordinator för studien. “Genom att reducera inflammation efter behandling av akut hjärtinfarkt i patienter med hög risk att utveckla hjärtsvikt väntar vi oss att se ett förbättrat utfall.”

Fokus för Athera med läkemedelskandidaten ATH3G10 är en så kallad Proof-of-Concept Fas 2 studie för hjärtinfarktpatienter som har hög risk för komplikationer som hjärtsvikt. Studien är godkänd av nationella läkemedelsmyndigheter och etiska nämnder. Det primära utfallsmåttet är hjärtats vänsterkammarexpansion, som mäts med bildanalys med MRI magnetröntgen; ett mått som relaterar väl med hjärtsviktsutveckling. Andra effekmått, samt säkerhet och tolererbarhet undersöks i studien, som rapporterar data nästa år.

“Behandling inriktad på inflammation förväntas bli nästa stora genombrott för att minska dödlighet och sjuklighet i hjärta-kärlsjukdom, och vår läkemedelskandidat har stor potential att bli först med den nya mekanismen.” säger styrelsens ordförande Gunnar Olsson.


Om ATH3G10

ATH3G10 är en human monoklonal antikropp som binder till oxiderade fosfolipider, OxPL. Målmolekylen för läkemedelskandidaten exponeras på modifierade eller skadade celler där cellmembanen har brutits sönder, eller på oxiderade lipidpartiklar. Exponerad OxPL är en så kallad “eat me”-signal till immunsystemet, att det ska rensa ut skadade celler och har en pro-inflammatorisk verkan, som kroppen vill blockera.

Tre Fas 1 studier med ATH3G10 har rapporterat positiva data med både singel och upprepad dosering i friska frivilliga och i patienter. En studie för att undersöka effekterna av långtidsbehandling på arteriell inflammation i individer med mycket höga nivåer av Lp(a), ett plasma lipoprotein med hög kapacitet att bära den pro-inflammatoriska målmolekylen, gjordes 2017-2018. En slutsats av den studien är att subkutan dosering förespråkas för upprepad dosering av individer med höga nivåer av Lp(a). Athera´s strategi är att utveckla denna formulering för kroniska tillstånd, medan intravenös formulering används för korttidsbehandling.

Om Athera Biotechnologies AB

Athera utvecklar antiinflammatoriska läkemedel för behandling av hjärta-kärlsjukdom och tillstånd med stora medicinska behov, med fokus på läkemedelskandidaten ATH3G10. Största aktieägare är Industrifonden, Östersjöstiftelsen and Linc AB. Athera har precis avslutat en emission med Sciety.

Mer från Sciety

Sciety är specialiserade på investeringar i onoterade bolag inom life science. Vill du få inbjudningar till investerarpresentationer och nyheter från oss direkt i mejlen? Anmäl dig här.