Behandling mot nervsmärta – ett eftersatt område med stort behov av nya läkemedel

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Att leva med smärta påverkar varje aspekt av det dagliga livet och orsakar stort personligt lidande. Runt tio procent av västvärldens befolkning lider av nervsmärta. I brist på specifika läkemedel behandlas smärtpatienter med läkemedel mot epilepsi och depression, som endast ger begränsad effekt och ofta är förknippade med allvarliga biverkningar. Sciety finansierar nu ett bolag som utvecklar ett innovativt läkemedel mot nervsmärta.

Närbild av ung kvinna som gråter.

Nervsmärta, eller neuropatisk smärta, är vanligt förekommande vid alltifrån diabetes till cancer, diskbråck, bältros och kan vara följden av en fysisk skada eller kirurgiskt ingrepp. Det är ett tillstånd som i dag drabbar omkring tio procent av befolkningen i Europa och USA, och som beräknas bli vanligare i takt med att vi lever längre och sjukdomar som diabetes och cancer ökar.

Nervsmärta är ofta långvarig och ihållande och beskrivs vanligen som en mycket obehaglig smärta. Symptomen kan variera i styrka och omfattning och uppträda på en mängd olika sätt, allt från domningar till brännande hetta och stickande smärta.

Det finns ingen behandling som botar nervsmärta och det finns heller inga smärtlindrande läkemedel specifikt mot nervsmärta. I allmänhet rekommenderas därför antiepileptika eller antidepressiva, men dessa läkemedel har begränsad eller ingen effekt på smärtan. De är också förenade med svåra biverkningar på bland annat hjärt-kärlsystemet och ökad risk för självmord.

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan nervsmärta och försämrad livskvalitet. Det är påfrestande för både kropp och psyke att ha ont under lång tid. Förutom nedsatt fysisk förmåga kan långvarig smärta leda till minskad ork, stress och nedstämdhet vilket i sin tur kan påverka sömn och sociala relationer.

Utöver stort mänskligt lidande leder nervsmärta även till höga samhällskostnader på grund av sjukskrivning och produktionsbortfall. Med en åldrande befolkning och ökande förekomst av kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes förväntas behandlingskostnaderna för nervsmärta öka i snabb takt.

Sciety finansierar nu ett bolag som adresserar det stora behovet av nya, säkra och effektiva läkemedel mot nervsmärta.

”Nervsmärta är ett problem för miljontals människor. Det saknas i dagsläget specifika preparat och behovet växer. Det aktuella bolaget utvecklar ett innovativt läkemedel baserat på ett helt nytt angreppssätt. De har påvisat effektiv smärtlindring med försumbara biverkningar i djurmodeller och ska nu gå vidare med studier i människa”, berättar Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Vill du veta mer om bolaget? Anmäl dig här för att få mer information och även inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna hålls både digitalt och fysiskt.

Snabba fakta om nervsmärta

Nervsmärta är en av de vanligaste formerna av långvarig smärta, eller kronisk smärta som det också kallas. Långvarig smärta betraktas numera som en egen sjukdom, till skillnad från akut smärta som är en slags varningssignal för att uppmärksamma oss på att något i kroppen är skadat eller håller på att skadas.

Nervsmärta är den så kallade neuropatiska smärtan som uppstår vid sjukdom eller skada på nervsystemet. Tillståndet kan vara följden av en direkt fysisk skada eller operation, men kan också orsakas av vanliga sjukdomar som diabetes, bältros, stroke, MS (multipel skleros) och cancer.

Bland diabetiker är det vanligt med smärta på grund av nervförändringar i främst fötter och ben. Hälften av diabetespatienterna uppvisar efter en längre tids sjukdom neuropatiska symptom, så kallad diabetesneuropati.

Många neuropatiska smärtpatienter utvecklar en överkänslighet för beröring, så kallad allodyni. Lätta beröringar som att ta på sig en tröja kan kännas påtagligt smärtsamt.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.