Nytt bolag på Sciety: hjälper neurologkliniker i sex länder att undvika onödiga operationer

Medicinteknikbolaget Likvor har sedan 2009 hjälpt neurologkliniker att ställa diagnos och undvika onödiga operationer. Bolaget fokuserar på tillståndet NPH som ger demensliknande symtom och drabbar ungefär 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan. Idag används systemet av fjorton kliniker i sex länder och bolaget satsar nu på en bredare etablering i Europa.

 

 

Unik teknik för rätt diagnos

Tillståndet NPH är behandlingsbart genom en shuntoperation men på grund av att endast 20% av de som drabbas diagnostiseras blir många lidande i onödan. Utmaningen med att ställa diagnos bottnar bland annat i att symtomen påminner om de betydligt mer kända diagnoserna Alzheimers och Parkinsons samt att det har saknats tillförlitliga instrument för att ställa diagnos.

Likvor erbjuder som ett resultat av närmare 40 års forskning vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus ett CE-certifierat instrument som kan användas för såväl diagnostik som uppföljning av behandlingsresultat.

”En av våra kunder har berättat att de har kunnat minska antalet onödiga operationer med ca. 33% genom att använda vårt instrument vid utredning av NPH. Det är en stor vinst eftersom shuntoperationer är kostsamma och dessutom medför risker för komplikationer. Samtidigt har studier visat på stora besparingar vid operation av personer vars tillstånd varit behandlingsbart med en operation jämfört med om behandling uteblivit. Det är därför av stor vikt att på förhand kunna identifiera vilka personer som kan bli hjälpta av operationen”, berättar Maria Wallin Wållberg, VD för Likvor.

 

Bolaget satsar på bredare etablering i Europa

Idag används mätinstrument inklusive tillhörande förbrukningsmaterial av fjorton vårdgivare i sex länder och bolaget får löpande nya förfrågningar.

”Vi ser att sjukhusen i ökande utsträckning efterfrågar lösningar som är standardiserade och certifierade. Traditionellt har många kliniker använt sig av hemmasnickrade lösningar för diagnostisering av NPH men dessa kan inte alls erbjuda samma tillförlitlighet. Nu vill vi nå ut till fler kunder och satsar primärt på större kliniker i Tyskland och Frankrike där vi redan har ett upparbetat nätverk. På den franska marknaden började vi dessutom nyligen samarbeta med en återförsäljare med ett stort kontaktnät inom neurologi”, berättar Maria.

I förra veckan deltog bolaget vid den internationella konferensen Hydrocephalus i Bologna med extra fokus på diagnos och behandling genom undersökning av ryggmärgsvätskans dynamik.

”Likvor nämndes av flera föredragshållare under konferensen och vi kunde knyta många nya kontakter med potentiella kunder och partners. Intresset var extra stort från potentiella kunder i Europa och Nordamerika men även Sydamerika”, säger Maria.

 

Marknaden växer i takt med åldrande befolkning

Marknaden för Likvors produkter växer med åldrande befolkning och ökande incidens av demenssjukdomar.

”I Sverige och Storbritannien är undersökningar av ryggmärgsvätskan redan en del i utredningen av Alzheimers. Vi förväntar oss en liknande utveckling även i andra länder som en följd av ökad kunskap och ett växande intresse för neurologiska sjukdomar”, avslutar Maria.

 

Vill du veta mer om hur du kan bli delaktig i Likvors fortsatta utveckling?
Registrera dig här eller bli kund för att ta del av fullständig information.

 

 

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra kunder.