Bra för hälsan att se sina egna halskärl

Stefan Nilsson, vd Lipigon PharmaceupticalStefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals 

Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma bildbevis. Det visar en studie vid Umeå universitet, där läkemedelsbolaget Lipigons vd Stefan K Nilsson deltagit som forskare, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Det är Ulf Näslund, professor och överläkare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, som lett studien med 3500 deltagare runtom i Västerbotten. Syftet var att se om bilder på patientens åderförkalkade halskärl kan höja patientens motivation att ändra livsstil.

Deltagarna delades in i två grupper och endast en av dem fick ta del av resultatet av ultraljudsundersökningen, där graden av åderförkalkning visades genom bilder i färg om så kallad kärlålder, baserat på kärlväggens tjocklek, och som ”ett trafikljus” om eventuell förekomst av åderförkalkningsplack.

En sammanvägning av alla deltagarnas olika riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, till exempel rökning, blodtryck och blodkolesterol, gjordes när studien startade samt vid uppföljning ett år senare.

Bättre blodtryck och minskat midjemått
Att få se hur det stod till med den egna hälsan påverkade hur väl deltagarna tog hand om sig efter undersökningen. Denna grupp hade både bättre blodtryck, lägre blodkolesterol, bättre vikt och minskat midjemått jämfört med den andra som aldrig fick veta resultatet.

– I den här studien visar vi att det finns metoder att få patienterna att ta sin sjukdomsrisk på större allvar. Det är ett viktigt steg i behandlingen men trots att vi når behandlingsmålen så når vi inte ända fram – bara en tredjedel av sjukdomsfallen förhindras, säger Lipigons vd Stefan K Nilsson om den studie han deltagit i som forskare.

Stort medicinskt behov driver Lipigon framåt
För den största delen av befolkningen fungerar statiner, som är det vanligaste läkemedlet mot förhöjt kolesterol, bra som LDL-kolesterolsänkare. Samtidigt saknas goda alternativ för andra blodfetter, såsom triglycerider, HDL- och restkolesterol. Behandlingen har förbättrats dramatiskt under de senaste 30 till 40 åren, men trots det är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, Europa och världen, påpekar Stefan K Nilsson.

– Det finns ett stort medicinskt behov och det driver oss på Lipigon att komplettera med ytterligare behandlingar. En stor del av den kvarstående risken beror på dyslipidemi (störda blodfetter). I Lipigons pipeline finns två utvecklingsprogram som adresserar olika typer av blodfetter som konventionell behandling har svårt att förbättra, säger han.

Om undersökningen
Studien ingår i programmet Vipviza, Västerbotten Intervention Programme – visualization of asymptomatic atherosclerosis, som är en randomiserad kontrollerad studie med drygt 3500 deltagare, som utgår från Västerbottens hälsoundersökningar. Studien är en av de större forskardrivna randomiserade interventionsstudierna inom prevention och genomförs i den ordinarie primärvården vid länets hälsocentraler.

Läs hela artikeln på The Lancet.

Här kan du ta del av mer information kring Lipigon och emissionserbjudandet.