Cellterapibolag inom individanpassad immunonkologi reser kapital med Sciety

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – en av tre personer kommer att få en cancerdiagnos minst en gång under sin livstid. Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling utgör fortfarande den huvudsakliga strategin för flertalet cancerpatienter. Men i allt större utsträckning används mer riktade behandlingar och vissa immunterapier har visat sig ge goda resultat i vissa cancersjukdomar. Nu finansierar Sciety ett bolag som utvecklar en helt individanpassad immunterapi för behandling av cancer.

Cancer har funnits så länge människan har existerat. Ursprungligen användes kirurgi för att avlägsna tumörer. I slutet av 1800-talet insåg man potentialen med röntgenstrålning och började även stråla cancer. Efter första världskriget introducerades kemoterapin (cellgiftsbehandling) – efter att forskarna observerat att senapsgas påverkade de vita blodcellernas tillväxt.

Trots många årtionden av medicinsk forskning och stora framsteg i den biologiska förståelsen av cancer är kirurgi, strålning och cellgifter fortfarande standardbehandling för de flesta cancersjukdomar. För några år sedan blev de första immunterapierna godkända och används i dag i allt större utsträckning.

Immunterapi har potential att helt bota cancerpatienter som annars skulle ha låg överlevnadsgrad och används i vissa cancersjukdomar med gott resultat, till exempel malignt melanom. Effektiv immunterapi saknas dock för majoriteten av alla cancerformer och många terapier är förenade med allvarliga biverkningar.

Sciety finansierar nu ett cellterapibolag som utvecklar en helt individanpassad immunterapi för behandlingar av cancer. Behandlingen baseras på bolagets patenterade teknologier och kan kortfattat beskrivas som att man ”förstärker” personens T-celler och målinriktar dem mot cancercellerna. Genom att behandlingen enbart riktas mot tumörspecifika mutationer och inte dödar friska celler minskar den potentiella risken för biverkningar avsevärt.

– Behovet av nya, effektiva behandlingsmetoder är mycket stort. Immunterapier är lovande men har hittills haft otillräcklig effekt i framförallt solida tumörer som utgör 90 procent av alla tumörer. Det aktuella bolaget har potential att förändra hur vi behandlar cancer i framtiden, berättar Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Vill du veta mer om bolaget? Anmäl dig här för att få mer information och även inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning. Presentationerna kommer att hållas både digitalt och fysiskt.

Vad innebär immunterapi?

Forskarna har sedan lång tid tillbaka förstått potentialen i vårt immunsystem – att vårt eget immunsystem skyddar oss varje dag, inte bara från förkylningar utan också från cancer. Den ökade förståelsen av cancer har lärt oss att nästan varje cancer är unik och att det är mutationer i vårt DNA som gör att våra egna celler muterar och förvandlas till en cancercell.

Tanken med immunterapi är att rikta personens egna immunförsvar så att det kan oskadliggöra cancercellerna på ett effektivt sätt. 2018 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till två forskare, James P. Allison och Tasuku Honjo, för att de lycktas hämma immunförsvarets bromsmekanismer och aktivera immunsystemet för att angripa tumörcellerna.

Det har resulterat i nya läkemedel som ger ökad överlevnad men många immunterapier är fortfarande förenade med allvarliga biverkningar och otillräcklig effekt, särskilt i solida tumörer. Däremot har forskningen tydligt visat på potentialen i att använda det egna immunsystemet som ett effektivt vapen mot cancer.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.