EMPE Diagnostics – från idé till lansering på världens största marknad för tuberkulosdiagnostik

EMPE Diagnostics har utvecklat ett nytt test för diagnosticering av tuberkulos och detektion av antibiotikaresistens som ska förkorta tiden från första vårdkontakt till korrekt behandling med månader. Bolaget grundades 2015 och bygger på en beprövad metod som utvecklades av Mats Nilssons forskargrupp vid Uppsala Universitet. EMPE Diagnostics har sedan kapitaliseringen med Sciety förra våren nått en rad milstolpar avseende produktutveckling och kommersialisering i Indien.

Otillräckliga diagnosmetoder försvårar behandling

I Indien som är bolagets primära marknad är multi-resistent tuberkulos ett stort folkhälsoproblem men tuberkulos är också ett stort problem i andra delar av världen. I och med att bakterien som orsakar tuberkulos kan smitta genom en hostning är det viktigt att snabbt sätta in korrekt behandling. Långa behandlingstider och otillräckliga diagnostikmetoder gör dock att det idag kan ta lång tid, upp till ett halvår, för personer som diagnosticerats med tuberkulos att få behandling med rätt antibiotika.

Ett snabbtest för diagnosticering och resistensbestämning

EMPEs första produkt har validerats kliniskt på patientprover vid ett europeiskt sjukhus med goda resultat. Nu återstår validering på prover i Indien för att till vintern påbörja försäljning för forskningssyfte i Indien. Med test kan man få svar på om patienten är resistent mot någon av de två vanligaste effektiva antibiokasorterna vid behandling av tuberkulos.

Bolaget har också kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av sin nästa produkt där man har förbättrat känsligheten så att den kan användas utan att först behöva odla proverna. Det gör att den lämpar sig väl för mindre avancerade kliniker närmare patienten vilket är extra viktigt i låg- och medelinkomstländer där möjligheten att besöka ett sjukhus är begränsad. Produkten har testats på ett fåtal patientprover med mycket goda resultat men ytterligare klinisk validering behövs.

Till skillnad från många andra snabbtest inom samma kategori kräver inte EMPEs produkt någon avancerad utrustning, vilket minskar kostnaderna för användning och implementering.  

Teknologin bygger på forskning vid Uppsala Universitet

Bolagets teknologi bygger på forskning vid Mats Nilssons forskargrupp vid Uppsala universitet som på 90-talet upptäckte en ny metod för DNA-amplifiering, dvs. att man ökar mängden DNA i ett prov. Metoden kan detektera DNA, RNA eller proteiner vilket gör att den lämpar sig väl för molekylärdiagnostik. Idag användes den av bl.a börsnoterade Q-linea som utvecklar diagnostik för sepsis, även kallat blodförgiftning.

Det var 2013 som Pavan Asalapuram anslöt sig till Mats Nilssons forskargrupp och blev projektledare i en satsning att använda teknologin för att detektera multiresistent tuberkulos i Indien. Pavan som tidigare forskat och arbetat i Indien upptäckte snabbt att testet behövde anpassas för att kunna användas i stor skala eftersom tillgången till avancerad utrustning ofta är begränsad. Idag liknar testet ett graviditetstest där röda markeringar på teststickan indikerar vilka antibiotikasorter patientens bakterie är resistent mot.

Uppmärksammade av flera internationella organisationer

EMPE har uppmärksammats av bl.a. FIND som är en internationell organisation som arbetar för öka tillgängligheten till bra diagnostik. Bolagets VD, Pavan Asalapuram, har även presenterat bolaget på en konferens som anordnades av WHO och den indiska regeringen. I vintras presenterade EMPE sitt testkit för direktörerna för indiska Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges socialminister.

Två nyckelpersoner har rekryterats till verksamheten i Indien

Inför lanseringen i Indien har EMPE Diagnostics startat ett dotterbolag som ska sköta klinisk validering, produktion och försäljning direkt på plats i Indien. Bolaget ska i första hand använda sig av återförsäljare och externa leverantörer för produktion. Bolaget har knutit två nyckelpersoner till verksamheten i Indien: Raghavendra Goud som är General Manager på GE Healthcare Lifesciences South Asia och professor Joy Sarojini som tidigare genomfört kliniska valideringar av tuberkulosdiagnostik som säljs på marknaden idag.

Mer om EMPE

Klicka här för mer information om EMPE Diagnostics.

Om Sciety

Sciety är en branschspecialiserad kapitalförmedlare som vill att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential och skapa värde. Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning. Anmäl dig här.