Entreprenörs- och investerarperspektiv på handlingsplanen för svensk life science

I förra veckan presenterade branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO en handlingsplan med rekommendationer om hur Sverige kan bli konkurrenskraftigare inom life science. Sciety träffar många bolag som utvecklar vården och tycker därför att det är extra intressant att en av de tre prioriterade frågorna i planen är introduktion av innovativa behandlingsmetoder.

 

Mature surgeon consoling senior woman in examination room. Doctors and female patient are discussing CAT scan. They are in hospital.

 

Rapporten presenterar fyra åtgärder inom området som Sciety tycker är extra viktiga för att förbättra klimatet för entreprenörer och investerare i innovativa tillväxtbolag som utvecklar vården.

 

  1. Ge universitetssjukhusen ett tydligare uppdrag att tidigt introducera nya behandlingsmetoder och att utvärdera dessa avseende klinisk effekt såväl som patientupplevelse och hälsoekonomi.
  2. Utveckla nya betalningsmodeller till förmån för innovationer som är långsiktigt fördelaktiga. Exempelvis vill man undvika att innovationer väljs bort på grund av stor initial investering.
  3. Förtydliga i hälso- och sjukvårdslagen att alla vårdgivare ska säkerställa att data kan följa patienten i hela vårdkedjan.
  4. Utveckla upphandling till ett strategiskt verktyg för innovation genom att fokusera mer på värde och mindre på pris. Exempelvis vill man ge möjlighet att flytta medel mellan verksamheter för att skapa incitament att investera i behandlingsmetoder som sänker vårdens totala kostnader.

 

”Vi ser ofta bolag med lösningar som har potential att generera stor hälsonytta och ekonomisk nytta på samhällsnivå men där betalningsmodeller och incitament för införande saknas. I flera fall har vi tvingats tacka nej till bolag bara på grund av otydliga vägar in i vården eller bristfälliga betalningsmodeller,” säger Andreas Lindblom, VD för Sciety.

”En annan viktig aspekt när vi tittar på bolag är evidens. Det är inte ovanligt att bolag vi träffar har haft svårt att i tidig fas få möjlighet att testa sina lösningar i vården vilket dels skapar problem i bolagens produktutveckling och dels begränsar möjligheten till finansiering eftersom många investerare bedömer risken som allt för stor,” fortsätter Andreas Lindblom.

 

Det är viktigt att komma ihåg att problem med kortsiktighet och ogynnsamma incitamentsstrukturer som rapporten belyser inte är unika för varken vården eller offentlig sektor. Samtidigt finns det mycket att vinna på att underlätta för entreprenörer och investerare att verka i branschen. Utöver den ekonomiska potentialen är det en bransch som kan göra stor skillnad för väldigt många människor.

 

”Utan de senaste decenniernas innovationer inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik skulle många av dagens behandlingsbara sjukdomstillstånd istället leda till sänkt livskvalitet, fler sjukhusnätter, fler utanför arbetslivet och, för vissa patienter, en för tidig död.” – Citat från rapporten.

 

 

Mer från Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar.

Vill du få nyheter om branschen och inbjudan till kommande investerarpresentationer direkt i mejlen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.