Intervju med grundaren av Cavis Technologies – Mats Hilmersson

Berätta lite om bakgrunden till Cavis Technologies – vad är kranskärl och varför behövs tryckmätning?

Kranskärl är de kärl som förser hjärtmuskeln med syrerikt blod. En förträngning i kranskärlen leder till ett tryckfall som kan skada delar av hjärtat. Om inte kärlet utvidgas riskerar de personer som lider av kranskärlsförträngning att drabbas av hjärtinfarkt och permanenta skador på hjärtat.

Kardiologer använder idag tryckmätning för att diagnosticera förträngningar i hjärtats kranskärl, en metod som visat sig minska risken för dödsfall med över 30%. Metoden används dock inte alls i den utsträckning den borde och det beror på ett stort otillfredsställt behov av mer lättanvända och exakta verktyg, så kallade tryckledare, för att ställa diagnos.

Vad har du för erfarenhet av området?

Jag har under lång tid arbetat med utveckling av tidigare generationer av tryckledare. Min erfarenhet inom området kommer från rollen som projektledare i ett antal projekt som förbättrade dessa produkter. Jag har arbetat med alltifrån design, produkt- och produktionsutveckling, utveckling av tester m.m. både på Radi och på St. Jude Medical, vars tryckledare än idag är marknadsledande.

Vilket mervärde tillför er produkt jämfört med befintliga tryckmätare?

Det jag har lärt mig under mina yrkesverksamma år inom området är att kärntekniken i befintliga tryckledare har ett antal begränsningar. Cavis Technologies grundades för att utveckla lösningar för förbättrad tryckmätning. Vårt resultat blev Wirecath®, en tryckmätare som bygger på en annorlunda teknik som både är enklare och ger mer tillförlitliga resultat än befintliga produkter.

Dagens teknik för tryckmätning innebär att trycket mäts direkt i kranskärlen. Wirecath® skiljer sig genom att mäta tryckfall och ge information om var kärlutvidgningen ska ske till en tryckgivare utanför kroppen.

Vår teknik ger ett antal viktiga fördelar för de kardiologer som använder Wirecath®. Framförallt blir det enklare och snabbare att hitta rätt i slingriga och förkalkade kärl. En ytterligare fördel med Wirecath® är att den undviker de mätfel som med dagens teknik leder till att upp till 24% av patienterna blir feldiagnosticerade. I korthet – vår patentsökta tryckledare är lättare att använda och har bättre precision än de produkter som nu används för tryckmätning.

Hur ser er marknad ut?

Vi arbetar på en global marknad och vår försäljning kommer att ske uteslutande via distributörer. Vi planerar en säljstart under 2020 där vi inledningsvis ska leverera vår tryckledare för utvärdering till Sahlgrenska och Akademiska sjukhuset. Tillsammans med Vingmed, som är ett av Nordens största försäljningsbolag inom kardiologi, arbetar vi med att planera etablering i hela Norden.

Förutom den nordiska marknaden har vi också dialog med distributörer som är intresserade av att sälja Wirecath® i Tyskland, Spanien och flera andra länder. Under 2020 avser vi att arbeta tillsammans med distributörerna så att vi uppnår framgång på respektive marknad och sjukhus.

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk specialiserat på nordiska bolag inom life science och health tech. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag för Sciety och dess medinvesterare. Vår vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Vill du få information om aktuella bolag och inbjudningar till kommande investerarpresentationer? Anmäl dig här.